Když slavila v roce 2013 pětadvacet let od založení, rozhodli se myslivci k tomuto výročí vystavět v oboře ještě již zmíněnou naučnou stezku. Důvod byl jednoduchý. Na jelence, kteří byli do Fryčovic dovezeni z dalekého Finska, se jezdili dívat lidé ze širokého okolí a stávalo se, že někteří nerespektovali soukromí zvěře. 

Novela může ovlivnit i chov jediného českého původního plemene
Ekochovy se bojí krachu. Kvůli nařízení proti moru

„Potřebovali jsme návštěvníky nějakým způsobem usměrnit, aby se nám nepohybovali po celé oboře a aby měla zvířata klid. Proto nás napadla myšlenka, že bychom zde udělali nějaký okruh, který skýtá pět informačních tabulí,“ vysvětloval při slavnostním otevření naučné stezky předseda Mysliveckého sdružení Fryčovice Kamil Síbr.

Procházka i posezení

Cedule jsou přínosným zdrojem informací. Nechybí mapa nebo pokyny pro návštěvníky. Další z nich pojednávají o chovu zvěře, její výživě, na jiné si zase příchozí přečtou, jaké se v oboře nacházejí rostliny. Návštěvníci se dozví i něco o fryčovickém mysliveckém spolku. 

Naučnou stezku Obora Sovinec vytvořili členové Mysliveckého sdružení Fryčovice. Jejich obora se specializuje na chov vzácné zvěře, jelence viržinského (běloocasého). Fryčovice, 10. ledna 2021.Zdroj: Deník / Vladimír Pryček

Odpočinout si mohou na některém z instalovaných posezení. Naučná stezka je doplněna směrovými ukazateli k dalším zajímavým místům. Vypravit se příchozí mohou k chatě Hůrka nebo ke kapli svatého Huberta se zvoničkou.

Ladislav Pozdníček se svou záchranářkou Citou.
Nepostradatelní pomocníci. Psí čich nemohou stroje nahradit, ví záchranář

Obora, která má rozlohu devadesáti hektarů a po celé délce čtyř a půl kilometru je oplocena, dostala svůj název podle nedalekého vrchu Sovince. Pokud se na něj vydáte (pozn. red. směrový ukazatel je přímo v oboře), můžete spatřit pamětní kámen, který zde byl položen rovněž v roce 2013, a který na výročí založení obory a chovu v ní odkazuje.

Obora Fryčovice je veřejnosti přístupná po celý rok.

K TÉMATU

Jelenec běloocasý (viržinský)

Je druh spárkaté zvěře původem z oblasti od Jižní Kanady až po sever Brazílie. V devatenáctém století byl přivezen do Evropy. Dnes se jelenci vyskytují ve Finsku. V České republice bychom jelence běloocasé našli v desítkách kusů třeba v oblasti Dobříšska nebo Brd. A také ve fryčovické oboře Sovinec.