Na první pohled se sanita od ostatních vozů nijak neliší, ale v případě potřeby ji mohou záchranáři během pár minut „přestrojit“ a uzpůsobit pro převoz lidí, u kterých je podezření na onemocnění způsobené vysoce nakažlivou nemocí. Technické řešení vozu umožňuje přepravu pacientů zasažených širokým spektrem nebezpečných látek, například v důsledku chemické havárie.

„Konstrukce vozidla a zdravotnického vybavení umožňují poskytovat pacientovi s nebezpečnou nákazou maximální možnou péči. Je navržena tak, aby zabránila přenosu infekce z nakaženého pacienta do okolního prostředí. Proto má sanita například i vlastní uzavřený ventilační systém, kdy vzduch z prostoru s pacientem proudí do okolí přes filtr,“ informoval ředitel ZZS LK Luděk Kramář. To znamená, že prostor, kde se záchranáři věnují pacientovi, je neprodyšně oddělený nejen od okolí, ale i od kabiny řidiče. „S ním záchranáři v případě potřeby mohou komunikovat přes interkom,“ dodal Kramář.

Součástí dodávky je i takzvaný biovak, který umožní dočasnou izolaci pacienta s podezřením na infekční onemocnění tak, aby nebylo ohroženo zdraví osob v bezprostředním okolí. V prostoru pro pacienty je zabudovaná germicidní lampa a celý interiér vozu je uzpůsoben pro co nejefektivnější následnou dekontaminaci. „Nejsou v něm například přebytečné spáry mezi jednotlivými komponenty a zdravotnické přístroje a prostředky je možné izolovat. Dekontaminace vozu je tak možná suchou i mokrou cestou,“ popsal jednu z výhod mluvčí záchranky Michael Georgiev.

Záchranáři mají v plánu otestovat další novinky, které vůz nabízí. Disponuje solárním dobíjením přidaného zástavbového akumulátoru, který je umístěný na střeše vozidla. Vylepšení představuje i nízkofrekvenční siréna. V nízkých frekvencích zvuk lépe prostupuje překážkami a způsobuje pocit vibrací. V hustém provozu tak výrazně zvyšuje šanci na to, že si automobilu jedoucího k zásahu všimnou ti, kteří mu mají uvolnit průjezd.

„Zdravotníci svoji úlohu během covidu plnili na výbornou. Jsem rád, že se jim pravidelně dostává patřičného moderního vybavení, které jim poskytuje potřebnou ochranu,“ řekl hejtman Libereckého kraje Martin Půta. Právě kraj nedávno záchranné službě daroval automobil Mercedes Sprinter určený pro zásahy v krizových situacích. Speciální Mercedes Sprinter bude vyjíždět například k událostem s hromadným postižením osob. Může plnit roli štábního vozu nebo zázemí pro posádky při dlouhotrvajících zásazích. „Moderní technika při běžných zásazích a zejména během mimořádných situací, při nichž je postiženo velké množství osob, záchranářům výrazně pomáhá,“ podotkl člen rady Libereckého kraje pro resort zdravotnictví Vladimír Richter.

Pořízení vozidla určeného primárně pro převoz pacienta s podezřením na vysoce nakažlivou nemoc včetně vybavení přišlo na necelých 5,5 milionu korun a bylo spolufinancováno Integrovaného regionálního operačního programu, který vypsala Evropský unie jako reakci na pandemii koronaviru.