Hrad Houska stojící poblíž Máchova jezera na Českolipsku patří mezi místa, které obestírá rouška tajemství. Senzibilové, esoterici a milovníci záhad si toto místo oblíbili, protože s hradem je spojený údajný vstup do jiné dimenze a pekla.

Samotný hrad by měl být starší než Bezděz, který patří mezi naše nejstarší dochované hrady vůbec. Podle nejnovějších poznatků vyplývajících z archeologického průzkumu byl hrad založen Přemyslem Otakarem v dekádě 1270 1280 II. a to téměř souběžně s blízkým Bezdězem. 

Podle legendy se na Housce a v jejím okolí zjevuje postava v černé mnišské kápi, která nemá obličej a sleduje opovážlivce, kteří by chtěli Housku navštívit v noci nebo zde dokonce přenocovat. Dále se traduje, že hrad vznikl na skále, kterou vedla průrva až do pekla. A právě nad ní má stát hradní kaple. Podsvětí se dřív lidé nebáli, to teprve církev mu dala podobu pekla a čertů a převozníka do říše mrtvých vyměnila za tajemného mnicha.

Pod Houskou je údajně značné množství podzemních chodeb a prostor, kde mají být pohřbeny „jisté věci“ a kostry „nelidí“. Vstup do nich označovala dnes už neexistující hradní brána. Mysterium hradu Houska nadále láká a od roku 1999 je opět přístupný veřejnosti.

Další brána vedoucí do pekla či jiných dimenzí by se měla ukrývat na hradě Trosky. S touto zříceninou se pojí celá řada pověstí a legend a někteří návštěvníci tvrdí, že při návštěvě této památky pociťují zvláštní energii.

Výrazné prohlubni mezi oběma skalními věži, která je zavalená kamením, se přezdívá Čertova díra a podle Ladislava Tomáše je toto místo považováno odedávna za prokleté. Čedičový sloup Baba zase láká blesky, prý kvůli svému vysokému obsahu železné rudy ve zdejším čediči. „Každý, komu se podařilo sledovat východ či západ slunce mezi špičkami Trosek, potvrdí, že šlo o působivý zážitek. Ostatně, už starověcí bohové byli znázorňováni s rohy, mezi kterými září slunce. Je velmi pravděpodobné, že místo využívali dávní obyvatelé oblasti ke svým obřadům," tvrdí Jan Kroča ve své knize Tajemná místa Jizerských hor a Pojizeří.

Další známým místem obestřeným tajemstvím je zámek Lemberk. Je spojen se světicí Zdislavou, v jeho blízkosti se nachází studánka se zázračnou vodou a v bazilice v Jablonném v Podještědí její ostatky. Podle psychotronika Františka Slonka se pod zámkem nacházejí rozsáhlé prostory poměrně velkého stáří. Jelikož zde během druhé světové války sídlil speciální oddíl gestapa, nabízí se myšlenka o možném uložení nacistických pokladů právě v podzemí Lemberka. Na starobylost podzemí odkazuje i pověst o Dubovém kameni. Má se tak jmenovat jedna ze skal Lemberka, obývali ji skřítci a podzemní duchové. Dubový kámen střeží vchod do skály, kde je ukrytý poklad.

Obdobné pověsti se pojí i s královským Bezdězem, kde ještě před postavením strážního hradu pořádali pohané své obřady, protože vytušili zvláštní silová pole vábící k sobě poutníky. Křesťanští misionáři toto místo využili ke stavbě kostela. Což ostatně není jediný případ a v takovýchto svatyních pak cítíme zvláštní klid, jakoby byla „promodlená" celými staletími a setrvával v nich dosud odraz dobrých myšlenek a upřímných přání. Zvláštním místem je podle odborníků na záhady také zámek Frýdlant, postavený na místě bývalé sopky, z níž údajně stále tryská proud energie a činí toto místo velmi pozitivním. Jako protiklad se tu ale podle badatelů v oblastech zvláštních jevů vyskytují velmi negativní místa dračí skála, palouk víl a černé jezírko.

Tajemstvím a energií je opředen i klenot Podještědí. Bazilika svatého Vavřince a svaté Zdislavy v Jablonném v Podještědí disponuje rozsáhlým podzemím. Katakomby by měly sahat ještě o 12 metrů hlouběji než dnes. Podzemí kostela by mělo mít údajně tři patra a z druhého podzemního patra mají vést dvě tajné chodby, jedna na nedaleký hrad Lemberk a druhá na radnici. „Z nepoměrně mladší doby je zpráva, že v roce 1944 uložili nacisté do podzemí větší množství beden s archivním materiálem a zlatem tzv. Dominikánského pokladu,“ píšou autoři knihy Tajemná místa Čech.

Unikátní kostnice na hřbitově kostela sv. Jakuba Staršího v Letařovicích na Liberecku se otevírá pouze výjimečně, dvakrát do roka, o procesí Božího těla nebo o svatojakubské pouti. Nevšední oltář z lidských lebek a kostí je ukrytý v malém domku na hřbitově. Ostatky se dostaly do kostnice někdy po třicetileté válce. Řeholnice tehdy nechaly provést sanaci letařovického hřbitova, aby mohla být zřízena nová hrobová místa. A ostatky, které byly vykopány ze země, putovaly do nově vystavené kostnice. Do oltáře však byly sestaveny až někdy po roce 1770.  

Co dělat, když se dostanete do nesnází
Místa s podivnou energií mohou být i tam, kde byste je nečekali. Co dělat v takovém případě?
1. Dýchejte zhluboka. Snažte se dýchat do břicha. Při tomto typu dýchání se vaše břicho rozšiřuje a vystupuje místo hrudníku. Výdechy můžou trvat o něco déle než nádechy. Třeba vdechovat tři
vteřiny a vydechovat čtyři.
2. Uvolněte svaly. Prostřednictvím progresivní svalové relaxace, která v podstatě zahrnuje sevření a uvolnění každé svalové skupiny ve vašem těle. Můžete začít u prstů na nohou a postupovat dál nahoru až ke svalům hlavy.
3. Snažte se uklidnit. Vzpomeňte si na hezký zážitek, uklidněte se, pomalu místo opusťte. Mějte na paměti, že propadnutí panice celou situaci jen a jen zhorší.

Jací duchové existují podle skupiny EPRV777
Záhadnými místy se zabývá skupina lovců duchů EPRV777, kteří svou práci prezentují na stejnojmenných webových stránkách. Přidávají i slovníček vysvětlujících pojmů.
Duchové – reziduální mlhovinové útvary, které vznikají po tragické smrti člověka.
Orbové - průvodní jevy většinou kulovitého tvaru a rychle se pohybující v prostoru, související s jinými projevy, jako jsou duchové, elementálové a jiné entity.
Poltergeist - jev vyvolaný většinou působením podvědomí malých dětí a teenagerů.
Vortexy - energetické víry, které vznikají aktivitou plazmatických částic v prostoru, mívají zpravidla zelenou barvu.
Revenanti neboli také navrátilci – jsou to nemrtví, kteří se vrací zpět v astrální podobě, protože
nemají v hrobě klid, a trápí člověka.
Onryové - poskvrněnci duše zaživa pošpiněné bestiální smrtí, u žen často spojené se znásilněním.
Egregor - bytost vytvořená lidským myšlením pro posilu tvorby a duchovního vývoje, nebo může také i škodit
Démon - mytická bytost nelidského charakteru, která je ale přesto reálná, nelze vymítat exorcií, ale jen odvolat vyšším Božím řádem, přichází vždy jen se svolením oběti samé. Posedlost démony je nejhorší stav mysli člověka a nedá se nijak léčit medicínskými způsoby.
Zlé duše - jinak řečeno kazící se duše (také nazývány přivtělené duše) jsou k místům výskytu a osobám upoutávány tím, že nechtějí opustit milovanou osobu, kterou chtějí sobecky pro sebe i po smrti.
Pomstychtiví - většinou se jedná o duše sebevrahů, jejichž čin byl sobecký.
Neodejdivší - duše, které tu zůstávají k ochraně nebo z lásky k milovaným bytostem, někdy jsou považovány za anděly. Nutno podotknout, že se následně tyto duše kazí díky setkávání s materií našeho světa a společnosti a stávají se z nich revenanti.