Zahrada je rozdělená na dvě části. Ta první, v níž se nachází altán, dva kompostéry nebo bazének s vodními rostlinami a drobnými živočichy má podle ředitele školy Milana Regnera sloužit především k výuce žáků školy.

„Spolupracujeme s ekologickým sdružením Divizna a počítáme s tím, že tato část zahrady bude sloužit především k výuce ekologie. V zahradě totiž nechybí ani drobní živočichové a rostliny,“ prozradil Milan Regner.

Druhou část zahrady tvoří přílehlý parčík, do něhož byly přisázeny nové stromy. Klidné místo s lavičkami ovšem neslouží pouze žákům školy. V jeho blízkosti se nachází asfaltové hřiště a v parčíku můžou najít odpočinek také lidé ze sousedního sídliště.

Město modernizuje také školní hřiště

Liberecké základní školy se postupně dočkají také vylepšení svých školních hřišť. Nové hřiště s umělým trávníkem otevřeli koncem května u základní školy v Husově ulici. Na víceúčelovém hřišti si mohou žáci zahrát například volejbal, fotbal, tenis, streetball nebo stolní tenis. Součástí je také areál pro skok do dálky.

Hřiště nechalo město zrekonstruovat, jelikož nevyhovovalo hygienickým předpisům a bylo značně poškozené. „Když zaprší, vzniká na něm obrovská kaluž, vodu to neodsává. Když je sucho, naopak se zde práší,“ uvedla loni v létě před rekonstrukcí hospodářka školy Irena Ceeová.