Svévolné, protiústavní, diskriminační opatření tak hodnotí Starostové pro Liberec tzv. blacklist. Tedy černou listinu, na které jsou organizace, které porušily pravidla pro udělování dotací z městských fondů. „Jde o interní pravidlo, které tady na radnici platí už několik let a podle kterého ten, kdo pravidla poruší, nesmí pak dva roky požádat o příspěvek z účelových fondů města," vysvětluje náměstek primátora Ivan Langr. Na seznamu tak v současné době figuruje například Slovan Liberec, sdružení Advaita či Spolek přátel Ostašova a řada dalších.

„U nás došlo k situaci, že jsme měli paní účetní v nemocnici s dcerou a závěrečné vyúčtování jsme kvůli tomu poslali až v den, kdy byla uzávěrka. Mysleli jsme, že platí datum na razítku pošty. Ale pravidla fondu jsou stanovena tak přísně, že toto neuznávají, důležité je pro ně razítko z podatelny radnice," popisuje předsedkyně Spolku přátel Ostašova Pavla Haidlová. „O prominutí sankce jsme žádali, ale pravidla to neumožňují. Není nám to příjemné, ale o žádný podvod nebo zpronevěru nešlo." Podle některých zastupitelů je tak černá listina zbytečná a příliš diskriminační pro žadatele o městské dotace. „Myslím, že to není úplně šťastné řešení. Velmi často jde o případy, kdy ty organizace dodaly jen o den dva později potřebné doklady a teď mají dva roky vystavenou stopku. Nepřijde mi to adekvátní vzhledem k tomu, že jde ve valné většině o drobná, formální pochybení," říká Jan Berki, zastupitel SLK.

Protiprávní krok?

Jeho stranický kolega Michal Hron jde ještě dál. „Jde o protiprávní krok. Podle zákona o rozpočtových pravidlech má město povinnost uložit za porušení rozpočtové kázně penále. Dotyčný pak může případně požádat o jeho prominutí. Ale to se tady vůbec neděje. Penále se neukládá, ač to zákon nařizuje a namísto toho tady máme svévolně zřízenou černou listinu, která nemá v zákoně žádné opodstatnění."

Na černou listinu se žadatelé o dotace dostávají za nepravdivě uvedené informace, neplnění smlouvy či po termínu dodané podklady. „Přikláním se k tomu, že není důvod, aby město podmínky pro žadatele ještě víc zpřísňovalo. Pokud někdo pravidla porušil, musel dotaci vrátit. Dávat ho ještě na blacklist, který mu na dva roky znemožní žádat o peníze, je zbytečné," přidává se i Ondřej Červinka z ODS. „Měli jsme tu například kdysi drobné pochybení u jedné z fakult Technické univerzity, šlo o banalitu, ale kvůli tomuto internímu pravidlu dostala celá Technická univerzita na dva roky distanc," uvádí Jiří Šolc ze SLK. Ten také na zastupitelstvu navrhl, aby se provedla plošná amnestie a černá listina se vymazala. „Amnestie nepřipadá v úvahu, nemůžeme měnit pravidla za pochodu. Bylo by to nefér vůči těm, kteří se teď o peníze nehlásili, protože na tom seznamu jsou," uvedl náměstek Langr.

Obecně se ale zdá, že jak opozice, tak koalice proti změně pravidel do budoucna nic nenamítá. „Černá listina se tu zřizovala v době, kdy ta závěrečná vyúčtování chodila velmi pozdě, ale teď už je situace jiná," říká ekonomický náměstek primátora Jan Korytář. Jak se pravidla změní ale není v tuto chvíli ještě jasné. „Bude úplně stačit, když budeme podle zákona ukládat za nedodržení rozpočtových pravidel penále. Tím, že to město nedává, tak vlastně defrauduje veřejné prostředky," trvá na svém Michal Hron.