Role zoologických zahrad se v průběhu času pozměnila a mezi jejich poslání patří i záchrana ohrožených druhů přímo v místech jejich přirozeného výskytu. Na poli terénních projektů jsou aktivní liberecká a brněnská zoo, jejichž odborníci nyní spojili síly, aby zahájili výzkum na monitoring pohybu a migrace mořských želv na Sumatře. Umístili celkem čtyři speciální GPS vysílačky na čtyři dospělé samice karet obrovských na dvou různých lokalitách v Indonésii. Získaná data pomohou zjistit více informací o migraci mořských želv po hnízdění a mají potenciál pomoci k efektivnější ochraně mořských želv v regionu.

Koncem června umístili zoologové dvě GPS vysílačky na dvě samice karety obrovské bezprostředně po nakladení vajec na jedné z pláží neobydleného ostrova Bangkaru, který leží v souostroví Pulau Banyak. Bangkaru je jedním z nejdůležitějších líhnišť karet obrovských na Sumatře a na jeho ochraně se liberecká zoo podílí už od roku 2015. „Za tři týdny želvy urazily více než 300 kilometrů a obě dále pokračují jihovýchodním směrem,“ sdělila terénní zooložka z města pod Ještědem a vedoucí výzkumu Adéla Hemelíková.

Želvy s vysílačkou jsou geolokalizovány prostřednictvím satelitu pokaždé, kdy na okamžik vynoří hlavu a část krunýře nad hladinu, aby se nadechly. Umístit vysílačku na mořskou želvu není podle Hemelíkové složitý proces. „Krunýř mořských želv poskytuje dostatečně velkou plochu na připevnění. Vzhledem k velikosti želvy a relativně malé velikosti zařízení, vysílačky želvy nijak neomezují v pohybu ani v jiných přirozených aktivitách. Celý proces nasazování trval u každé želvy přibližně dvě a půl hodiny a ihned poté byla zvířata vypuštěna zpět do moře,“ podotkla. Spolu s místními ochranáři pak zooložka umístila GPS zařízení na další dvě karety obrovské v půlce července na ostrově Pandan v chráněné mořské přírodní rezervaci Pieh na západním pobřeží Sumatry nedaleko města Padang.

Vysílačky poskytla pro výzkum Zoologická zahrada Brno, která sama kdysi stála za zrodem záchranného a rehabilitačního centra pro mořské želvy s názvem Kura Kura, želvy v ohrožení na indonéském ostrově Nusa Penida. „Hledáme nové postupy pomáhající ochraně mořských želv a satelitní vysílače, které jsme pro náš projekt získali z dotací od Ministerstva životního prostředí ČR a Evropské asociace akvarijních kurátorů, budou monitorovat jejich pohyb v oblasti, kde se to dosud systematicky neprovádělo. Věřím, že data, která budeme ve vzájemné spolupráci vyhodnocovat, pomohou lépe porozumět ekologii těchto zvířat a k efektivnější ochraně těchto ohrožených druhů,“ zdůraznila ředitelka brněnské zoo Radana Dungelová.

Liberecká zoo se věnuje výzkumu mořských želv na Sumatře od roku 2021 pod vedením své terénní zooložky Adély Hemelíkové. První část výzkumu je věnována dotazníkovému šetření, které se zaměřuje na lov a způsoby využívání mořských želv místními komunitami. Ochranářům pomáhá odhalit mechanismy konzumace a obchodu s mořskými želvami a jeho socioekonomické a kulturní příčiny.

Druhá část výzkumu se zabývá identifikací genetických struktur populací karet pravých a karet obrovských, které hnízdí na plážích na Sumatře. „Znalost genetiky mořských želv je klíčová pro rozlišení jednotlivých populací mořských želv, definování územních jednotek pro jejich ochranu, ale i v identifikaci jejich migračních tras. Genetické metody se dají u mořských želv navíc použít i pro sledování ilegálního obchodu nebo hodnocení dopadu rybářství, jelikož želvy často končí v rybářských sítích jako nechtěné vedlejší úlovky,“ dodala Hemelíková.