Stát jim sice jejich postižení kompenzuje formou invalidních důchodů či sociálních příplatků, svůj podíl na zlepšení života jim dávají i různé neziskové organizace, které se jim snaží pomáhat s konkrétními problémy, případně se jim snaží ve spolupráci s městy zajistit samostatné bydlení, pokud nemají rodinu, jež by se o ně starala. Jenže lidé s handicapem potřebují víc než jídlo a střechu nad hlavou. Touží po sociálním kontaktu. Po tom, být někomu užitečný, někam patřit, mít svůj každodenní cíl.
Tuto šanci v poslední době získávají nejen díky chráněným dílnám, ale i díky osvíceným zaměstnavatelům. Jsou to firmy, které si dokážou vážit zaměstnanců, kteří třeba nejsou výkonní, jako zdraví lidé. Zato se ale dokáží odvděčit spolehlivostí, poctivostí, loajalitou. Vlastnostmi, které dnes řada zaměstnavatelů u kandidátů na práci marně hledá. A právě tito zaměstnavatelé mohou být dobrým příkladem pro ostatní. Jen se o nich dozvědět.

Šanci dává soutěž

Šanci dává soutěž Stejná šance – Zaměstnavatel 2012. „Právě včera začal už 5. ročník soutěže Stejná šance – Zaměstnavatel 2012. Jedná se o prestižní soutěž zaměstnavatelů, kteří lidem se znevýhodněním dávají na pracovním trhu stejnou šanci jako ostatním a tím aktivně přispívají k jejich začleňování do společnosti,“ potvrdila Veronika Vránová, koordinátorka obecně prospěšné společnosti Rytmus, která je společně s Českou unií pro podporované zaměstnávání vyhlašovatelem soutěže.

„Rytmus už tradičně prostřednictvím soutěže Stejná šance oceňuje firmy, které se přihlásily ke konceptu společenské odpovědnosti firem tím, že lidem s postižením dávají šanci získat práci na otevřeném pracovním trhu,“ přiblížila koordinátorka.

Cílem soutěže je podle ní právě podpora firem, které zaměstnávají osoby se zdravotním postižením. „Chceme jim touto formou poskytnout veřejné uznání a prostřednictvím příkladů jejich dobré praxe motivovat ostatní firmy, aby osoby s handicapem zaměstnávali,“ doplnila.

Jak na to?

Sběr nominací do soutěže potrvá do 31. března 2012. Slavnostní vyhlášení vítězů proběhne v polovině května 2012 v jednotlivých krajích.

„Nominovat zaměstnavatele v pátém ročníku soutěže může široká veřejnost vyplněním nominačního listu na portále www.stejnasance.cz nebo zasláním nominačního listu na adresu Rytmus Liberec, o. p. s.,“ popsala proces zástupkyně obecně prospěšné společnosti. Nominace budou vyhodnoceny odbornou komisí složenou ze zástupců obou zmíněných organizací, a odborníků na zaměstnávání lidí s postižením.

Výhody zaměstnávání lidí s postižením

1. Zaměstnanci se zdravotním postižením jsou většinou stálými a loajálními zaměstnanci s minimální fluktuací

2. Motivací postižených lidí je především zařazení do pracovního kolektivu a dobře odvedená práce, finanční ohodnocení je až na druhém místě

3. Flexibilita. Lidé s postižením hledají často práci na zkrácený pracovní úvazek, je tedy možné domluvit se podle potřeb, například v pracovní špičce

4. Spolehlivost stálé síly. Zaměstnavatel může nahradit nestálou měnící se brigádnickou sílu stálým a zaučeným zaměstnancem, na kterého se může spolehnout

5. Prestiž. Zaměstnáním osoby se zdravotním postižením zvyšuje zaměstnavatel dobré jméno své firmy

6. Reklama. Firma zaměstnávající postižené lidi má šanci zvítězit v soutěži Stejná šance – zaměstnavatel roku a získat tak reklamu sociálně odpovědného zaměstnavatele

7. Atmosféra na pracovišti. Člověk se zdravotním postižením vytváří svým působením novou atmosféru na pracovišti (tolerance, jiný pohled na skutečnost, uvědomění si určitých hodnot, apod.) a zvyšuje nutnou diverzitu týmu dle moderní koncepce Diversity Management

8. Finanční výhody zaměstnávání
– snížení roční daně (až 60 tisíc ročně)
- možnost obdržet příspěvky od úřadu práce na společensky účelné pracovní místo, na zapracování a na dopravu zaměstnanců
- splnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením
Více naleznete na: www.rytmusliberec.cz

Jak nominovat zaměstnavatele?

Vstřícného zaměstnavatele, tedy takového, o němž víte, že dává šanci lidem se zdravotním postižením lze nominovat elektronicky nebo písemnou formou pomocí formuláře. Ten si můžete vytvořit sami, aby byl platný musí obsahovat tyto náležitosti:
Název nominované firmy
Adresu nominované firmy
Důvod nominace firmy do soutěže
V případě, že znáte podrobnosti, popište typ postižení, pracovní pozice či délka pracovního úvazku osoby se zdravotním postižením.
Formulář nadepsaný jako „Nominační list“ musí dále obsahovat
jméno a příjmení, adresu, případně e.mail člověka, který chce firmu do soutěže nominovat.