Jak je to vlastně s trestem smrti, proč se odebírají vzorky DNA a jak moc je to složité, proč je velký rozdíl mezi laickým a odborným popisem osoby, ochrání nás skutečně kamerový systém ve městech? Nejenom s těmito tématy vystoupilo včera šest studentů Bezpečnostně právního oboru, vzdělávacího programu Záchranářství a bezpečnost obyvatel, odborné školy v Kateřinkách, před komisí v rámci studentské soutěže.

„Téma DNA a jeho analýzy jsem si vybrala, protože mi přišlo zajímavé a chtěla jsem se o něm více dozvědět," vysvětlila studentka Kristýna Nováková, která práci připravovala tři měsíce. „Věděla jsem o testech DNA asi to samé, co ví každý divák amerických detektivních seriálů. Dozvěděla jsem se ale, že ve skutečnosti to funguje úplně jinak a leccos mi vysvětlil i genetik, s nímž jsem se setkala," poznamenala Kristýna, jejíž ambicí ale není stát se kriminalistkou, ráda by však po absolvování školy vstoupila do armády.

Dráhu záchranáře si zase vysnil její kolega Jan Ječměň, který hovořil na téma trest smrti. „Neměl jsem sám vlastní odpověď, zda jsem nebo nejsem pro trest smrti. Proto mě téma zaujalo. Nastudoval jsem si různé materiály a přečetl si argumenty pro i proti, které jsou dost zajímavé. Nakonec jsem odpověď našel a sám pro trest smrti nejsem," popsal Jan, který zaujal například informacemi o trestu smrti vykonávaném zvířaty, třeba i rybami. Oba studenti jsou nyní ve 3. ročníku, stejně, jako další soutěžící Jan Bém, Michal Drašar a Tomáš Pacholík. Jedna ze soutěžících. Michaela Krupičková, navštěvuje teprve ročník druhý.

O svých pracích pohovořili studenti před odborníky na slovo vzatými, mezi hodnotiteli totiž zasedli mj. bývalí kriminalisté, vedoucí odboru cizinecké policie Petr Jakubec, vrchní komisař pořádkové policie Martin Patka či vedoucí obvodního oddělení policie Kurt Malina, v obecenstvu si pak jejich výstupy vyslechli i zástupci armády či městské policie.

„Se všemi zúčastněnými složkami úzce spolupracujeme. Řada našich učitelů jsou externisté z hasičského záchranného sboru, instruktoři zase policisté. A nejenom oni, ale i právě zástupci armády nebo městské policie i civilních složek jsou našimi sociálními partnery pro výuku v tomto oboru," vysvětlil ředitel kateřinské školy Václav Tichý.

Obor mohou zájemci studovat již sedmým rokem a někteří z jeho absolventů dokonce už i pracují v bezpečnostní složkách nebo pokračují v dalším studiu na tematicky zaměřených vysokých školách.

Nejlépe nakonec před porotci obstáli Kristýna Nováková, Michaela Krupičková a Michal Drašar. Všichni postoupili do celostátní soutěže studentských prací, kterou pořádá v červnu policejní škola v Holešově.

close V ZÁPALU BOJE. Výstupy studentů vyslechli profesionálové, z party soutěžících (na snímku) postoupili tři. zoom_in

Obor Záchranářství

• Obor připravuje absolventy pro práci v integrovaném záchranném systému, bezpečnostních složkách a záchranných sborech (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor, Městská policie, Armáda ČR, bezpečnostní agentury, záchranáři apod.).

• Studium je určeno pro chlapce a děvčata s dobrým zdravotním stavem, dobrým prospěchem a s fyzickými a psychickými předpoklady k náročnému studiu.

• V rámci studia mohou žáci získat kromě řidičského oprávnění od motocyklů až po nákladní vozidlo s přívěsem také průkaz plavčíka i zbrojní průkaz.

www.skolakaterinky.cz