„Vloni jsme v rámci Libereckého kraje obnovili značení turistických tras v celkové délce 989 kilometrů a provedli údržbu 83 směrovníků. Nově byla i díky daru od města vyznačená trasa v úseku Dánské kameny – Sedlo pod Černou horou v délce 1,5 kilometru. Vznikl tím sympatický okruh Výpřež – Dánské kameny – Sedlo pod Černou horou – Výpřež v celkové délce 5 kilometrů, který mohou díky upraveným cestám v celé délce absolvovat i rodiny s kočárkem. V souvislosti s tím byl instalován nový směrovník na Sedle pod Černou horou,“ uvedl předseda krajské komise značení Jaromír Růžička.

Vidět je ale i další kus odvedené práce v libereckém regionu. Například ze silnice na lesní cestu byla přeložena zelená značka v délce jednoho kilometru v úseku mezi Císařským kamenem a Veseckým rybníkem. V rámci pravidelného plánu obnovy značených tras byla provedena obnova červené značky z Lidových sadů do Bedřichova, kdy tato trasa byla vloni nově propojena s Kristiánovem, takže vznikla Jizerskohorská magistrála spojující Liberec s Hejnicemi.

Dále značkaři obnovili značení modré trasy vedoucí z Horního Hanychova přes Rašovku, Javorník až do Železného Brodu. Také došlo k obnově modré značky z Ostašova na Výpřež, zelené značky z Machnína na Výpřež, zeleného značení z Lidových sadů do Rudolfova. Lépe se bude turistům vykračovat i po naučné stezce Karlovské bučiny, kde rovněž bylo obnoveno značení. Dále členové KČT provedli údržbu směrovníků v Kateřinkách, v Lidových sadech, Nad Výpřeží, dvou směrovníků na Pláních pod Ještědem a u mohyly letců, opravený byl i poškozený směrovník U Dvořákova kříže a další.

„Pokračující spolupráce s Klubem českých turistů nás velmi těší. Alespoň malým dílem tak přispíváme ke smysluplné práci tohoto sdružení – tedy k obnově turistického značení a tím také k tomu, že turisté zdárně dorazí do vytyčeného cíle. Věříme, že i v budoucnu bude naše úspěšná spolupráce pokračovat a turisté tak budou mít i nadále zajištěnou kvalitní navigaci při svých toulkách zdejší krajinou,“ doplnila Monika Filová, pověřená funkcí zastupování vedoucí oddělení cestovního ruchu Magistrátu města Liberce.