Dozorčí rada, která představenstvo jmenuje, se sice na nových jménech shodla, ustoupila však požadavku Města Liberec, které chce ještě kandidáty projednat. Svým dvěma zástupcům v dozorčí radě navíc uložilo, aby nezvedli ruku ani pro jeden návrh.

„Chceme znát názor města jakožto minoritního akcionáře. Není to naše povinnost, ale nové složení tak bude mít podporu všech. Je korektní je vyslechnout," míní nový předseda dozorčí rady Josef Šedlbauer.

Je však otázkou, proč nová jména už dávno připomínkováním města neprošla. Jsou totiž radě města dávno známá. Komplikace spíš nasvědčují tomu, že problém není ve jmenování nových, ale v odvolávání starých členů představenstva. Připouští to i Šedlbauer: „Zástupci zaměstnanců v dozorčí radě nechtějí hlasovat pro odvlání některých stávajících členů, neboť se cítí zavázáni těm, kdo nemocnici vytáhli z krize po odchodu bývalého vedení."

Je tedy možné, že dojde pouze k částečné obměně představenstva a některá jména zde zůstanou.

Hejtman kraje a zároveň člen dozorčí rady nemocnice Martin Půta vidí budoucnost slibně: „Respektujeme názory zaměstnanců i města Liberec. Jakékoliv řešení, které přijde, bude zohledňovat jejich souhlas s navrženými změnami."

Co je co

Dozorčí rada nemocnice má 9 členů, 4 zástupce kraje, 2 zástupce města a 3 zástupce zaměstnanců. Jmenuje představenstvo a kontroluje jeho činnost. Členy volí valná hromada.

Představenstvo má 9 členů, je to volený orgán řídící činnost nemocnice. Zodpovídá se dozorčí radě, vybírá si management. O jeho členy se jedná v článku.

Management jsou vedoucí pracovníci, řídí přímý chod nemocnice a řeší vztahy se zaměstnanci. Jsou to ředitelé.