Stejně tak se mění povolené důvody cesty, do pondělí bylo možné vyjet do Saska za nákupy nebo na výlety. To po změně pravidel již možné není. 

Stejně jako dříve platí výjimka pro pendlery, kteří jezdí do Německa za prací. V opačném směru turisté nesmí cestovat již delší dobu.

Nadále platí kromě výjimky pro pendlery ještě několik výjimek. Omezení neplatí pro rodiny prvního stupně, partnera nežijícího ve stejné domácnosti, studenty, návštěvu lékaře nebo tranzit.