„Zakázka je udělaná podle stejného mustru, jako ve výběrových řízení v regionálních operačních programech, které jsou teď kritizovány v Bruselu," říká Josef Šedlbauer, člen hnutí.

Chystané výběrové řízení na nového dopravce před časem kritizovali i Starostové pro Liberecký kraj. K jejich názorům se lidé ze Změny nyní přiklání.
„Po prostudování materiálů jsme usoudili, že to, co Starostové vytýkali je pravda. Podle nás je skutečnost ještě horší. Nelíbí se nám například personální požadavky, kvalifikační kritéria, která rozumně nemůže splnit nikdo jiný než předem vybraný," vyjmenovává Šedlbauer.
Podle dopravního specialisty Jindřicha Berounského, kandidáta za Změnu pro Liberecký kraj, je největší problém soutěže nedostatek údajů, které by zaručily rovný přístup všem uchazečům.
„V zadávací dokumentaci například je, že nový dopravce už teď musí mít zajištěnou třetinu potřebných parkovacích ploch pro autobusy. To už představuje nerovné podmínky pro uchazeče, kteří u nás ještě nijak neoperují, protože kraj odmítá zveřejnit kolik a kde je autobusů potřeba," doplnil Berounský.
Změně se také nelíbí, že 70% kritériem je cena. „Ceny od dopravců se budou lišit maximálně z 20 %. A jestliže má subjektivní hodnocení výběrové komise váhu 20 procent, je tu dostatečný prostor pro manipulaci a upřednostnění předem vybraného dopravce," říká Šedlbauer.
„Tendr za současných zadávacích podmínek nemůže splnit jiná firma než Busline," řekl Berounský.

Kritika je prý předvolební boj 

Kritiku krajský náměstek pro dopravu Martin Sepp odmítá.
„Je to absurdní a neprofesionální spekulace. Nepřekvapuje nás, že takové obvinění padlo tentokrát z úst pana Berounského, který chce realizovat své nenaplněné politické ambice už v páté politické straně. Do této chvíle ani Starostové pro Liberecký kraj ani Změna pro Liberecký kraj neřekla konkrétní příklad toho, jak dospěli k názoru, že je výběrové řízení psané jakémukoliv dopravci šité na míru. Svá tvrzení ničím nedokládají a staví je pouze na domněnkách," zdůrazňuje Sepp.
Politické hnutí Změna pro Liberecký kraj chce, pokud se dostane do krajského zastupitelstva, současnou veřejnou zakázku zrušit a vyhlásit soutěž novou.
„Teď nemá moc smysl podávat podnět na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, protože v současné době mají prostor k podávání námitek samotní dopravci, " říká Šedlbauer.
Lhůta pro odevzdání nabídek do samotného výběrového řízení na nového dopravce končí podle sdělení Martina Seppa v druhé polovině září a následně proběhne otevírání obálek. Jak dále informuje, teprve poté bude moci dojít k výběru nejvhodnějších uchazečů pro jednotlivé oblasti. I v optimálním případě by k podepsání smluv s novými dopravci došlo nejdříve v první polovině roku 2013.
„Starostům i Změně musí být jasné, že na výběru dopravců se bude podílet jak stávající politická reprezentace, tak i nová politická reprezentace. Organizace soutěže je rozložena do dvou volebních období. Samotné plnění vysoutěžených smluv bude rozloženo do 3 volebních období. Domnívám se, že chybná interpretace výběrového řízení ze strany Starostů LK i Změny pro LK je záměrná a zcela účelová. Doprava je velmi vděčné předvolební téma, nicméně výběr dopravců na dalších 10 let je pro předvolební kampaň zcela nevhodné," dodává náměstek hejtmana pro dopravu.