„První část je důkladná analýza rizik, rádi bychom identifikovali například tepelné ostrovy ve městě,“ vysvětlila primátorova náměstkyně Radka Loučková Kotasová. Součástí by tak mělo být třeba teplotní letecké snímkování během horkých dní. „Určitě se budeme zabývat i stavem zeleně a vodní infrastruktury,“ uvedla. Výstupem má být návrh konkrétních opatření.

Kompletně hotovo by mělo být do konce příštího roku. „Chceme vycházet i z doporučení naší rady pro klima a návrhů občanů města,“ dodala náměstkyně. I kdyby žádost o devadesátiprocentní dotaci nevyšla, město by si podle ní mělo analýzu zaplatit z vlastního rozpočtu.

Liberec už si za minulého vedení nechal zpracovat Akční plán udržitelné energetiky a klimatu (takzvaný SECAP). Ten vyšel na více jak 900 tisíc korun, i zde většinu pokryla dotace. „Tam šlo především o energetické úspory a snižování emisí CO2. Tady se budeme zabývat hlavně vodou a dalšími souvisejícími věcmi,“ vysvětlila rozdíl náměstkyně.

SECAP je podle vedení města naplňován. „Když jsme například porovnali minulé a letošní provozní výdaje škol, tak jsou o deset milionů nižší. Myslím, že je to tím, že se investovalo do zateplování škol,“ řekl primátor Jaroslav Zámečník. Podle plánu SECAP by mělo město do roku 2030 snížit emise CO2 alespoň o 40 procent oproti roku 2000.

Na nutnost reagovat na probíhající klimatickou změnu opakovaně upozorňují aktivisté. Radnice už dříve zřídila jedenáctičlennou radu pro klima. Vyhlásit takzvaný stav klimatické nouze se město nechystá.