Ty mohou následně zájemci přihlásit do jedenáctého ročníku fotosoutěže Zaostřeno na Jizerky, a to nejpozději do 4. června. Za její organizací stojí Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody.

Z došlých fotografií vybere odborná porota třináct nejzdařilejších, ze kterých sestaví benefiční kalendář Zaostřeno na Jizerky 2022. Výtěžek z prodeje kalendářů putuje na podporu Jizerských hor. Tentokrát podpoří projekt obnovy evropsky významné lokality Jizerské smrčiny.