Lékař a filantrop Anton Randa (1864 1918) shromáždil začátkem 20. století velmi cennou sbírku grafických listů. Obsahuje práce velkých evropských mistrů z doby od 16. do 18. století. Jeho oblibě se těšili zejména Albrecht Dürer, Jacques Callot, Václav Hollar, takzvaní malí němečtí mistři nebo příslušníci rodiny Sadelerů.

Randa obrazy nakupoval pro své potěšení především u jabloneckého knihkupce Franze Lutze. Získával je i při svých cestách po Evropě. Jeho sbírka dosáhla 6000 grafických listů. Galerie do Německa půjčuje jejich reprezentativní výběr.

Žitavská výstava ponese název Staří mistři z Liberce / Skvosty ze sbírky Dr. Antona Randy.

„Po dobu trvání výstavy bude platit společné vstupné do Městských muzeí v Žitavě a Oblastní galerie v Liberci,“ uvedla Kroupová.

Obě instituce spolupracují. V liberecké galerii jsou v těchto dnech vystaveny poklady z depozitářů žitavských muzeí. Lidé v ní mohou obdivovat například cenná díla gotických mistrů, ale například i grafiky Salvadora Dalího, Otto Dixe, Oskara Kokoschky nebo Marka Chagalla. V Liberci výstava nazvaná Žitavské poklady potrvá do 8. dubna.

Grafiky z majetku Antona Randy, rodáka z Domažlic, se po jeho smrti a podle jeho přání dostaly do sbírek Severočeského muzea v Liberci. Poté, co byla založena oblastní galerie, vytvořily základní pilíř její grafické sbírky.