Konkrétně v Libereckém kraji mají nyní ženy naději dožít se 79,78 let, a muži 73,27 let. Délka takto určeného pravděpodobného věku se přitom v posledních letech postupně pprodlužuje.

Český statistický úřad nashromáždil údaje, týkající se naděje na dožití z celé České republiky a porovnal mezi sebou jednotlivé regiony.

Pomocí speciální metody, založené na takzvaných úmrtnostních tabulkách, statistici vypočítali ukazatel naděje dožití, který je též označován jako střední délka života. „Naděje dožití vypovídá o tom, kolik let průměrně má před sebou osoba v daném věku za předpokladu, že zůstanou v následujících letech zachovány stejné úmrtnostní poměry,“ uvádějí konkrétně pracovníci statistického úřadu.

Příčinou vyšší naděje dožití žen ve všech věkových skupinách je biologická odlišnost mezi muži a ženami. „Na stále se zvyšující naději dožití má pak mimo jiné příznivý vliv snižování kojenecké úmrtnosti a úmrtnosti obyvatelstva ve středním věku, a také stále rozšířenější zdravý životní styl, i zlepšování zdravotní a sociální péče o občany ve vyšším věku,“ vysvětlují statistici.

Nejdéle budou žít muži v Praze

Naděje dožití při narození dosahovala v průměru v letech 2000 – 2001 v Libereckém kraji u mužů 71,22 let a u žen 77,86. V letech 2007 – 2008 se už zvýšila u mužů na 73,27 let a u žen na 79,78 let. Z porovnání úrovně naděje dožití mužů při narození mezi kraji České republiky vychází z nejaktuálnějších údajů za roky 2007 – 2008 nejpříznivěji Hlavní město Praha, kde mají muži šanci se dožít 75,90 let, a u žen kraj Vysočina s 81,06 roky.

Na opačném konci mezikrajského žebříčku se pak umístil Ústecký kraj s nadějí dožití při narození pro muže 71,73 let a pro ženy 78,48 let. Největší rozdíl mezi pravděpodobnou délkou života žen a mužů byl vykázán v Moravskoslezském kraji (7,11 let) a nejmenší v Hlavním městě Praha (4,92 let).