Muž, který sehrál významnou roli při odsunu Sovětské armády z města v roce 1990, se mimo jiné podílel i na zakládání osadních výborů, organizování petic a diskusních fór. Po sametové revoluci zastával až do roku 1993 pozice místostarosty a člena rady města.