Pavel Harvánek byl výraznou osobností libereckého kulturního a společenského života. V divadle působil jako ředitel od roku 1992 do roku 1998, převzal také funkci šéfa činohry. „Pavel Harvánek měl zásluhu na tom, že stabilizoval divadelní soubor, který byl podobně jako i jinde začátkem 90. let trochu v chaosu. Nebyla připravena divadelní sezóna, nevědělo se, kdo co bude režírovat. Přivedl z Brna do Liberce celý ročník JAMU,“ zavzpomínala bývalá dramaturgyně Šaldova divadla Zuzana Minstrová.

Na pozici ředitele Krajské vědecké knihovny v Liberci nastoupil v roce 2001. „Do knihovny vnesl nové impulzy. Prvním jeho činem bylo rozšíření provozní doby na šest dní v týdnu. Vytvořil pracovní skupinu ze zaměstnanců knihovny, která zpracovala návrh nové koncepce rozmístění fondů a služeb v knihovně,“ připomněl bibliograf Václav Kříček z krajské knihovny. V krajské knihovně působil Pavel Harvánek do roku 2007.