Také se vám stává, že stojíte na křižovatce a říkáte si, jak je možné, že vám tak dlouho svítí na semaforu červená? Jak dlouho která barva u semaforu bude svítit ovšem závisí na mnoha faktorech. Na minimální době svícení, na hustotě provozu i na konkrétní křižovatce. Vymyslet efektivní a časově nejlepší způsob průjezdu křižovatkou ovšem není jednoduchý úkol. O tom, jak celý systém světelné signalizace funguje, se v rozhovoru pro Deník rozpovídal Pavel Rychetský, vedoucí odboru dopravy Magistrátu Liberec, který schvaluje řešení světelných signalizací.

Jak funguje celý systém světelné signalizace semaforů?

Semafory jsou ovládány řadičem, který lze přirovnat k počítači. V Liberci byl první řadič nového typu použit v roce 1997 na křižovatce ulic Košická a Dr. Milady Horákové. Postupně se novým systémem rekonstruovaly všechny řízené křižovatky a budovaly nové. Každý semafor musí mít svůj řadič, jinak by nemohl fungovat. Nalézt ho lze v malé skříni v blízkosti semaforu.

Semafor v Liberci.

Kolik je celkem v Liberci těchto řadičů?

Každá křižovatka má většinou svůj řadič a momentálně je v Liberci v provozu 30 těchto řídících zařízení.

V čem je nový systém založený na řadičích lepší než ten starý?

Nový systém je založen na dynamickém řízení. To znamená, že vozidla a chodci ovlivňují funkce signalizace. Řadič zaznamená, kolik je na vozovce vozidel, a uzpůsobí tak čas svícení na semaforu. To u starého systému nebylo možné, cyklus šel pořád stejně, ať tam automobily byly, nebo ne. Tím se efektivněji využije dopravní situace, a křižovatky se tak stávají průjezdnější.

Řidiče řídí řadiče

Jak může řadič odhadnout, jaká je momentálně dopravní situace?

Řadič odhaduje dopravní situace pomocí detekčních smyček. Ty můžou být buď zafrézované do vozovky, nebo jsou v podobě infradeketorů či videotedektorů. Když řadič vidí, kolik je aktuálně v křižovatce vozidel, může prodloužit zelenou až do jejího maximálního svícení.

Umí řadič odhadnout, když se stane na křižovatce dopravní nehoda?

To bohužel ještě řadiče neumějí, běží normálně dál. Vyžaduje-li to konkrétní situace, musí se vypnout ručně. Řidiči a chodci se pak musí řídit dopravním značením nebo může řídit provoz policista.

Mění se doba svícení semaforu například ráno a večer?

Každá křižovatka má individuální nastavení. Závisí na stavebním uspořádání a provozu na křižovatce. Pro svícení signálu volno se podle průměrného počtu vozidel na jednotlivých větvích křižovatky nastaví minimální a maximální doba. Podle skutečného počtu vozidel pak řadič prodlužuje svícení zelené až do maximální doby. Řadič může být vybaven více programy řízení, které budou provoz řídit podle nastaveného časového schématu v průběhu dne, týdne i roku. V současné době se provádí postupně revize programů. Předpokládá se doplnění dalších řídících programů a nastavení nového časového schématu, který bude v průběhu dne lépe odpovídat potřebám provozu na křižovatkách. Řízení provozu na většině křižovatek je v provozu od 5 do 21 hodin. O víkendech a svátcích od 7 do 20 hodin. Nepřetržité řízení nebo odchylky z uvedených časů mají vždy konkrétní důvod vyplývající z konkrétní situace na křižovatce.

Jak funguje nastavení doby svícení semaforu?

Program řízení musí respektovat pravidla silničního provozu, příslušné normy a technické podmínky. Dopravní řešení, program řízení a nastavení jednotlivých dob svícení navrhuje odborný projektant. Na základě schváleného projektu zpracuje odborná firma vlastní program řízení, který nainstaluje do řadiče. Minimální čas svícení signálu volno je 5 vteřin. Nemusí ale svítit vůbec, pokud řadič nezaznamená obsazení detekční smyčky větve křižovatky, nebo chodec nestiskne chodecké tlačítko. Řadič tím neobdrží signál a v řízení „přeskočí" signál volno a pokračuje dále povolením jízdy z další větve křižovatky. Při nastavení řízení přechodu pro chodce musí projektant vzít v potaz délku přechodu a průměrnou rychlost chůze, která je stanovena normou. Značná část chodců si stěžuje, že nestačí přejít na zelenou. Podle pravidel silničního provozu může chodec na zelený signál vstoupit do vozovky. Pokud se mu při přecházení rozsvítí červený signál, smí dokončit přecházení. Prodloužení svícení signálu volno není řešení, protože chodec, který vkročí v poslední vteřině jeho svícení, musí mít zajištěn přechod. Naopak prodloužením doby svícení se sníží průjezdnost křižovatky. To by v situaci, kdy je na mnoha křižovatkách ve špičkách překročena jejich kapacita, znamenalo velké problémy.

Mačkejte žluté tlačítko

Znáte nějakou vtipnou historku, která se váže k semaforům?

Někomu se to může zdát vtipné, mě spíše udivuje, že to někteří lidé nevědí. V Liberci máme dva druhy chodeckých tlačítek rozlišených barvou. Je-li přechod vybaven tlačítkem žluté barvy, je nutné tlačítko stisknout. Kolikrát jsem stál u přechodu a pozoroval lidi, jak se rozčilují, že jim už tak dlouho svítí červená. Vůbec je ovšem nenapadlo zmáčknout toto tlačítko. Bez stisknutí tlačítka zařízení přechod neumožní. Druhý typ tlačítek je modré barvy. Ten je určen pro osoby nevidomé, které se řídí zvukovým signálem. U přechodů rozdělených ostrůvkem se tlačítkem vypíná zvukové znamení stožáru, u kterého nevidomá osoba stojí. To jí umožní lépe zaznamenat zvukový signál a nezaměnit jej za jiný.

Dodržovat pravidla je základ

Na co si lidé ještě často stěžují?

Chodci si často stěžují, že do nich najíždějí řidiči na přechodech řízených křižovatek. Řidič, který odbočuje vpravo nebo vlevo i na plný kruhový zelený signál, musí dát chodci přecházejícímu na přechodu na odbočné větvi křižovatky přednost. Nejhorší v tomto ohledu je asi křižovatka u Polikliniky. Řidič, který odbočuje z Klášterní ulice na Jabloneckou, musí dát přednost chodci přecházející Jabloneckou ulici. Povinnost řidiče platí i v případě, že vidí červený chodecký signál, protože chodec na tento signál dokončuje přecházení vozovky. Řidič je na skutečnost upozorněn signálem žlutého chodce, který přerušovaně svítí po celou dobu, kdy může chodec přecházet nebo dokončovat přecházení. Řidič nesmí ohrozit chodce ani v případě odbočení na směrový signál. Takový případ může nastat například na křižovatce ulic Jablonecká a Kunratická. Zjednodušeně lze říci, že řidič musí být opatrný při každém odbočení na řízené křižovatce, aby žádného chodce nijak neohrozil.

zpracoval Martin Bláha