"Stávající zeď, která podchycuje komunikaci v Ondříčkově ulici, je v havarijním stavu, jak prokázal diagnostický průzkum," vysvětlil náměstek pro technickou správu Jiří Šolc. Do vrchní části zdi bude kotveno ochranné zábradlí a žulová kamenná deska, tvořící obklad římsy.

Při odstraňování stávající zdi dojde k odbourání části konstrukce vozovky, proto budou práce probíhat po etapách a za úplné uzavírky silnice pro automobily. Podle možností stavby bude povolen pohyb pro chodce.