Zatímco tři nabírají hovory od volajících, dva řídí dění v celém kraji. Sledují, která posádka je na výjezdu a hlídají, aby celý kraj byl stále dostatečně pokrytý dostupnou pomocí. Řada operátorů se ale blíží důchodovému věku, liberecký dispečink by tak v blízké době mohl být v personální krizi. Jako ideální prostředek, jak této situaci předejít, se ukázalo navázání spolupráce se studenty zdravotnických oborů vysokých škol. „V době covidu se nám spolupráce se studenty velmi osvědčila. Jako velkou příležitost u nich vnímáme i to, že si je můžeme v podstatě od základu sami vychovat,“ sdělil ředitel ZZS LK Luděk Kramář.

Aktuálně na operačním středisku liberecké záchranky dochází na tři směny měsíčně docházejí čtyři studenti, další se hlásí. „Nepřijímají tísňové výzvy, ale vyřizují za dispečery veškerou agendu. To velmi pomáhá. A předpokládám, že až dostudují a zapracují se, stanou se z nich plnohodnotní samostatní operátoři,“ doplnil vedoucí operačního střediska ZZS LK Petr Matějíčka s tím, že dvě studentky projevily po dokončení školy vážný zájem o práci operátorek. „Jsem rád, že se nám podaří udržet mladé lidi,“ dodal.

Vedle toho zdravotnická služba zavádí novinky, aby zlepšila a zrychlila péči o pacienty, a modernizuje všechny technologie, aby tísňová linka 155 fungovala v každém okamžiku na sto procent. Podle Kramáře musí reagovat na to, že v oblasti informačních technologií jde vývoj neuvěřitelně rychle dopředu. Zavádění všech novinek vždy prochází testovací režimem. „Jsme si vědomi, že zátěž operačního střediska meziročně narůstá. Loni vyřídilo 82 351 tísňových volání. K tomu je třeba přidat další desítky tisíc netísňových hovorů, jako jsou konzultace, domluvy s posádkami či nemocnicemi, transporty. Proto máme snahu maximum práce elektronizovat, abychom operátorkám a operátorům uvolnili ruce na příjem volání. A posádkám na péči o pacienty v terénu,“ zdůraznil Kramář.

Jednou z novinek je aplikace Blackout, kterou využijí záchranáři v okamžiku, kdy moderní technologie selžou. Mají ji k dispozici na nezávislých tabletech a díky ní jsou v případě nouze schopni řídit provoz v celém kraji. Mají v ní přehled o posádkách, mapové podklady, zkrátka vše, co k péči o volající potřebují. „Díky další aplikaci LifeNet mohou posádky přímo z terénu poslat na dispečink záznam EKG ošetřovaného pacienta, operátor jej obratem pošle sloužícímu lékaři na telefon a ten už s posádkou na místě může konzultovat stav na základě přesných hodnot,“ podotkl Matějíčka.

Lokalizace pacienta a volajícího je jednou z nejdůležitějších věcí pro kvalitní zásah zdravotníků. Velkým přínosem se stala lokalizace cestou AML, kterou ZZS LK využívá od loňského roku. Jakmile někdo zavolá „chytrým“ telefonem na tísňovou linku, jeho telefon automaticky nejpozději do 25 vteřin odešle na operační středisko přesné lokalizační údaje přístroje. Ty operátor vidí na obrazovce svého počítače a může tak lépe navigovat sanity s pomocí.

„Všichni naši záchranáři mají mají ve služebních telefonech nově nainstalovanou aplikaci My ZZS. Přes ni od operátorů dostávají pokyny k výjezdu, operátoři je mohou kdykoliv lokalizovat a záchranářům aplikace také umožňuje přímé zabezpečené konzultace se sloužícími lékaři, aniž by hovor musel zajišťovat dispečink,“ informoval vedoucí operačního střediska s tím, že velkým pomocníkem je také jednostranný obrazový přenos přes aplikaci Záchranka. „Operátor volajícímu mu přes SMS pošle link. Jakmile na něj volající klikne, umožní přímý přenos z místa události na operační středisko. Operátor tak má přehled o situaci na místě a může lépe dávat pokyny potřebné k záchraně života a zdraví pacienta,“ dodal. V současné době také intenzivně pracují na zlepšení přenosu informací mezi záchrannou a Horskou službou.

Práci operátorů ocenil i hejtman Libereckého kraje Martin Půta. Podle něj je plná emocí, zoufalství, radosti, ale bez ohledu na všechny okolnosti zůstává vždy vysoce profesionální. „Právě na ní závisí naděje, kterou lidé do volání na linku 155 vkládají. Díky novým a užitečným technologiím se významně zvyšuje šance na záchranu lidských životů v Libereckém kraji,“ uvedl. „Zajištění kvalitní a dostupné lékařské péče je pro nás prvořadým úkolem a každý život, zachráněný díky spolupráci operátorů se záchranáři má nedozírnou cenu. Jsou to hrdinové, kteří riskují vlastní zdraví a bezpečí, aby ochránili a léčili ty, kteří jsou zraněni, nemocní nebo ohroženi. Každý den čelí výzvám a obětují svůj čas a energii pro dobro druhých,“ uzavřel krajský radní pro resort zdravotnictví Vladimír Richter.