„Dříve zanedbaný prostor působil poměrně neutěšeným dojmem a oprava obvodových zdí této lokality logicky navázala na předešlou etapu, kdy došlo k opravě oplocení a terénním úpravám,“ upřesnila mluvčí liberecké radnice Jana Kodymová.

Monoxylon v Osečné, poslední úpravy má na starosti učitel zdejší ZŠ Tomáš Vobořil.
FOTO: Monoxylon z Osečné vyrazí na cestu

Vzhledem k tomu, že jsou zdi památkově chráněné, musela být podle mluvčí zachována i jejich historická autenticita, kdy práce a použité materiály byly schvalovány zástupci památkové péče. „Došlo k opravě trhlin zdí, odstranění dvou vzrostlých dřevin, které narušovaly statiku zdí a v neposlední řadě dojde ještě k instalaci treláží k vysazení popínavých rostlin,“ dodala. Opravy se vyšplhaly na 574 661 korun.