V očích voličů jsou komunální volby nejdůležitější a mívají nejvyšší účast. Zároveň jsou to volby, ve kterých si lze jmenovitě, pomocí křížků, vybírat zastupitele.

10 rad: Jak nepromarnit volby

1. Křížky jsou základ
Zapomeňte na kroužkování. Volební lístek s kroužkem je neplatný. Platí jen křížky.

2. Kolik mám hlasů?
Každý volič má tolik křížků (hlasů), kolik členů má zastupitelstvo jeho obce. Počet zastupitelů je napsaný v záhlaví hlasovacího lístku.

3. Hlasuji pro stranu
Před názvem strany uděláte křížek. Hlasovat můžete jen pro jednu stranu. Strana tak dostane všechny vaše hlasy. Odshora se započtou i ve prospěch jejích kandidátů. Pokud volíte sedm zastupitelů, hlas si přičte prvních sedm lidí.

4. Vybírám si kandidáty
Nezaškrtnete žádnou stranu, křížky rozdáte jen vybraným kandidátům napříč stranami. Pokud se ale kandidátova strana nedostane do zastupitelstva, křížky u jeho jména nemají žádný význam.

5. Hlasuji pro stranu i jiné kandidáty
Zaškrtnete jednu stranu, zbývající hlasy rozdělíte mezi členy ostatních kandidátek.

6. Jak se počítají hlasy?
Pokud označíte stranu a současně kandidáty z jiných stran, hlasy se počítají nejprve těmto kandidátům. Zbylé dostane zaškrtnutá strana a její členové. Pokud ale zaškrtnete jednu stranu a zároveň její kandidáty, křížky pro ně se neberou v potaz.

7. Kdo dostane mandát?
Do zastupitelstva se dostane každá strana s alespoň pěti procenty hlasů. Čím více má hlasů, tím více bude mít mandátů. Kandidáti je dostávají podle pořadí na kandidátce. Změnit ho mohou jen preferenční hlasy.

8. Jak se kandidát dostane do čela?
I kandidáti, kteří jsou vespod kandidátky, se mohou dostat do zastupitelstva. Aby přeskočili ostatní, musí získat o 10 procent více hlasů, než je průměrný počet hlasů na kandidáta dané strany.

9. Kolik skokan potřebuje hlasů?
Uveďme příklad. Za stranu kandiduje 37 lidí. Získá celkem 100 tisíc hlasů. Průměr na kandidáta je 100 tisíc : 37 = 2 702 hlasů. Skokan musí dostat o 10 % více, tj. alespoň 2 972 hlasů. To ale dopředu nemůžete odhadnout.

10. Nemusíte rozdat všechny hlasy
Pokud označujete jen kandidáty různých stran, nemusíte jim rozdat všechny hlasy. Lístek bude platný, nevyužité hlasy ale propadnou.

Hlasovací lístky.

Zbavte se protivných kandidátů

Liberec - Ke křížkování napříč všemi stranami hlasitě vyzývá liberecká občanská iniciativa. Nabádá lidi, aby ze hry vyřadili takové kandidáty, kteří jsou na kandidátkách tzv. jen do počtu nebo pro Liberec dosud nic neudělali a jen slibují.

„Nevolme strany, neskočme na lep jedné kandidátce. Vyberme si křížkem lidi, které známe, napříč kandidátkami. Nelíbí se mi někdo? Nelíbí se mi lídr kandidátky? Nelíbí se mi staré tváře? Nedám jim křížek," říká jeden z iniciátorů, liberecký knihkupec Martin Fryč. „Liberec si zaslouží 39 křížků pro konkrétní kandidáty. Nesmiřujte se s jednou kandidátkou, když si můžete vybrat konkrétní osobnosti napříč stranami," dodal Fryč.

Jedna z dalších libereckých osobností, která vnímá křížkování pozitivně, je filosof a bývalý poradce prezidenta Václava Havla Jan Šolc. „Preferuji volbu té strany, ke které mám důvěru, ale pokud najdu osobnost, která je mi blízká, kterou mám ověřenou, která by v té sestavě prospěla, tak ji tam dám," uvedl pro Deník Šolc.

V první den voleb, tedy v pátek 10. října 2014 proběhne hlasování od 14.00 hodin do 22.00 hodin, druhý den voleb, v sobotu 11. října 2014 se bude hlasovat od 8.00 hodin do 14.00 hodin. Sčítání hlasů proběhne v sobotu ihned po uzavření volebních místností.

„Hlasování na území Liberce proběhne na převážně obvyklých místech v 87 volebních okrscích včetně Vratislavic nad Nisou. Vratislavičtí obdrží hlasovací lístky pro volby do libereckého, ale i vratislavického zastupitelstva," informovala mluvčí magistrátu Zuzana Minstrová.

Pozor, ke změně dochází v okrsku číslo 9, kde je volební místnost přesunuta z objektu Technické univerzity Liberec budova P do objektu Střední průmyslové školy textilní v Tyršově ulici. V okrsku číslo 56 se volební místnost přesouvá z Teplárny Liberec do Termiza (spalovna).

„Hlasovací lístek bude voličům do schránek doručen nejpozději tři dny před samotným konáním voleb, to znamená nejpozději v úterý 7. října. Ve dnech voleb pak může volič obdržet hlasovací lístek přímo ve volební místnosti," uvedla Minstrová.

Voličské průkazy se v případě komunálních voleb nevydávají. „Volič hlasuje ve volebním obvodu, kde je zapsán ve stálém seznamu voličů," dodala Minstrová.

Zásady hlasování

Každý volič hlasuje osobně. Zastoupení není přípustné. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a v den voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči 2 své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. Při hlasování postupují členové okrskové volební komise tak, aby byla zachována tajnost hlasování.

Před čtyřmi lety přišlo k volebním urnám v Liberci 43,58 procenta voličů. Vítězem se stala Změna Jana Korytáře, která dostala 20,63 procenta hlasů. Korytář se stal primátorem, ale jen na půl roku. Poté se Změna ocitla v opozici kvůli údajné nekomunikativnosti.

Volby v číslech. Liberecký kraj