Pokud mimořádné zasedání zastupitelstva schválí rada, mělo by se konat ve čtvrtek 19. ledna už od 10.00 hodin ráno. „Zastupitelé by měli schválit pokyny pro zpracování návrhu územního plánu. Na základě pokynů pak zpracuje projektant samotný návrh územního plánu,“ nastínil náměstek primátorky pro územní plánování Jiří Rutkovský (USZ). „Jednání zastupitelů svoláváme tak brzy proto, že předpokládáme, že bude časově velmi náročné,“ doplnil.

Vystoupí také architekt Plašil

Celé mimořádné zasedání, kdy by měly být probrány i námitky osadních výborů a občanů vůči konceptu územního plánu, budou moci lidé sledovat v přímém přenosu on line na webových stránkách města.

Na začátku jednání vystoupí také tvůrce konceptu územního plánu, architekt Jiří Plašil.

Harmonogram zasedání předpokládá, že námitky a připomínky zazní zhruba kolem poledne. Přibližně od 14.00 hodin budou mít prostor k diskusi i samotní občané.

Po skončení diskuse by měli zastupitelé schválit pokyny pro konečnou podobu budoucího územního plánu města.

K územnímu plánu se ve městě v průběhu minulého roku uskutečnilo několik veřejných projednávání. Na radnici bylo celkem podáno na 1 235 námitek a připomínek a dalších 63 námitek bylo podáno zástupcem veřejnosti na základě věcně shodné připomínky. Jak uvádí internetová stránka novyup. liberec. cz, námitky a připomínky podepsalo dohromady na 13 000 obyvatel města. Mezi nejspornější místa patří návrh na výstavbu mostu nad Jizerským potokem v Lidových sadech nebo plánovaná výstavba domů v Pavlovicích. „Platnost současného územního plánu, který pochází z roku 2000, skončí v roce 2015. Do té doby musí mít město nový definitivní plán svého rozvoje,“ doplnil náměstek Rutkovský.