V nadcházejícím roce se počítá s výdaji ve výši 3,13 miliardy korun a příjmy ve výši 2,74 miliardy. Do výše rozpočtu se promítlo zejména enormní zvýšení cen za energie, rostoucí inflace nebo stoupající ceny ve stavebnictví. S ohledem na tyto skutečnosti nebude moci město uskutečnit všechny své plánované investičí akce.

Mnohem více zaplatí na druhou stranu za provoz a fungování svých organizací nebo za jejich podporu. Například na zajištění dopravní obslužnosti v plné míře a zajištění provozu autobusů a tramvají MHD bude pro liberecký dopravní podnik potřeba o 129 milionů korun více, zvyšují se náklady za likvidaci odpadů o necelých dvacet milionů anebo na provoz plaveckého bazénu, rovněž o necelých dvacet milionů. Více peněz poputuje i na provozní náklady příspěvkových organizací anebo škol, kde se zvyšují náklady za teplo, vodu či elektrickou energii a další.