„Zkoušky se připravují přímo ve Francii. Konat se mohou výlučně v pobočkách Alliance Francaise a na vybraných školách,“ zdůvodnil přítomnost zástupců francouzských institucí na slavnostním aktu profesor francouzštiny Jiří Miškovský. „Zkoušky se u nás konaly v prosinci loňského roku. Zájem i úspěšnost jednotlivých kandidátů na naší škole byly v rámci celé ČR tak neobvyklé, že vzbudily ohlas i na Francouzském institutu a na Francouzském velvyslanectvív Praze,“ dodal.

„Složení této zkoušky potvrzuje jazykové kompetence nefrankofonních kandidátů ve francouzském jazyce. Zkoušky se skládají ze čtyř částí a jsou rozděleny do šesti úrovní, které se shodují s úrovněmi jazykového rámce podle EU.,“ doplnila jeho kolegyně Jana Montaud. Studenty opravňují například k přijetí studia francouzštiny na některých vybraných školách,“ doplnila praktické využití profesorka.

Zkoušky DELF jsou platné po celém světě a kromě francouzského jazyka se mohou konat například v němčině či angličtině. Ty francouzské se v rámci Libereckého kraje mohou konat pouze na dvou školách. Kromě zmíněného Gymnázia v Jeronýmově ulici v Liberci je to jablonecké Gymnázium u Balvanu, které dosahuje v oblasti výuky francouzského jazyka rovněž velmi vysokých kvalit.