Škatulata, hejbejte se. V podobném duchu proběhne výměna kastelánů, která se dotkla zámku Hrubý Rohozec a hradu a zámku Frýdlant. Nové tváře kulturních památek už mají jasno o svých plánech. 

Zámek Hrubý Rohozec zažil první říjnový den velkou změnu. Po dvanácti letech ho opustil dosavadní kastelán Jiří Holub a nahradila ho správkyně zámeckého depozitáře Eliška Kořánová. Ta vystudovala konzervování, restaurování nábytku a nepolychromované dřevořezby na Vyšší odborné škole v Brně a své první pracovní zkušenosti získala jako sezonní průvodkyně právě na Hrubém Rohozci. „Ráda bych poděkovala svému předchůdci, který do správy objektu vložil celé své srdce, a který byl vždy oporou nejen zámku, ale i svým kolegům,“ ocenila práci Jiřího Holuba jeho nástupkyně. 

V současné době stojí na nádvoří zámku lešení, jelikož zde probíhají opravy říms a okapových svodů. Obnovy se dočkala také grotta v zámeckém parku. „Mým cílem je postupné zajištění oprav objektu, pestrý výběr kulturních akcí pro dospělé i děti a pokračovaní v tradici Hrubého Rohozce jako objektu, kde je návštěvník vždy vítán,“ nastínila své plány Kořánová.  

Během působení předchozího kastelána vznikly na zámku tři prohlídkové okruhy. Před třemi lety byly doplněny ještě o okruh určený dětem, stálicí v nabídce byly také stavebně-historické prohlídky konané ve vybraných termínech. „Prezentujeme zámek tak, jak vypadal v jeden jediný den. A to 23. května 1932. Podařilo se nám dohledat téměř všechno, a tak není pro návštěvníky těžké představit si, jak se zde tehdejším obyvatelům žilo,“ podotkl Holub, který se věnuje i psaní knih. 

Táhnoucí se restituce

Hrubý Rohozec je navíc součástí restituční kauzy, která se táhne přes čtvrt století. Od roku 1992 se rodina Walderode domáhá majetku, jehož hodnota se pohybuje kolem tří miliard korun. Karel Des Fours Walderode zemřel 7. února 2000 ve věku 95 let a nárok nyní uplatňuje jeho vdova Johanna Kammerlanderová. Případ se po rozhodnutí Nejvyššího soudu v Brně vrátil k Okresnímu soudu v Semilech. „Byli bychom rádi, kdyby zámek zůstal v majetku státu, tedy ve správě ústavu. Na druhou stranu bychom zámku jako takovému přáli ukončení této kauzy. Jsme totiž vázáni a omezeni tím, že je osud zámku nejistý,“ zdůraznil ředitel Územní památkové správy Sychrov, do jehož dikce zámek spadá, Miloš Kadlec. Ten nešetří optimismem a doufá, že spor bude brzy ukončen v jejich prospěch. „Budeme konečně moci hledat finance na tolik potřebné stavební obnovy,“ dodal. 

Jiří Holub se aktuálně připravuje na kastelánskou pozici na státním hradě a zámku Frýdlant, kam nastoupí 1. ledna 2022. „Jako první bych rád zhodnotil aktuální prohlídkovou trasu. Až se s ní seznámím, přistoupím k případným úpravám,“ dodal kastelán, autor a cestovatel v jedné osobě.