V průměru 37 tisíc si vydělaly sestry v Krajské nemocnici v Liberci. Průměrný plat lékařů přesáhl částku 83 tisíce a například mzdy ošetřovatelek a sanitářů dosáhly v průměru 23 tisíce. „K výraznému navýšení mezd nad rámec stanovený úhradovou vyhláškou mohla Krajská nemocnice v Liberci přistoupit díky dobrému hospodaření. Maximální růst mezd je jednou z priorit naší nemocnice,“ uvedl dosluhující generální ředitel KNL Luděk Nečesaný.

Díky mzdové politice a vlastnímu propracovanému motivačnímu systému se liberecká nemocnice nepotýká s tak dramatickým nedostatkem personálu jako jinde v ČR. „U nás klademe na maximální možný růst mezd dlouhodobě velký důraz, což se odráží nejenom na nadprůměrných mzdách v porovnání s jinými nemocnicemi, ale také na poměrně stabilní personální situaci,“ říká Nečesaný.

Nepopírá, že i přesto se KNL s mírným nedostatkem zdravotních sester potýká. Podle něj to nepramení ani tak z finanční situace, jako z náročnosti práce, která se v poslední době přesouvá z jiných nemocnic v okolí právě na Liberec. „Počet zdravotních sester máme již několik let zhruba shodný,“ argumentuje Nečesaný. „Na druhou stranu se nám ovšem trvale daří navyšovat počet lékařů, což v ČR není zcela obvyklé,“ dodává. Díky dobrému hospodaření uvažuje KNL o zvyšování mezd i v nadcházejícím roce. Jednat o tom má nejbližší představenstvo. Přes motivační mzdovou politiku nezapomíná krajská nemocnice ani na potřebné investice a další rozvoj. Jen do obnovy zařízení ročně věnuje kolem 150 milionů korun.