Z té velké se nic nedochovalo. V 50. letech ji vybourali, dnes je tam kavárna, řekl návštěvníkům kastelán Jiří Holub, který první skupinu vánočně vyzdobenými interiéry zámku provázel.

"Malá kuchyně sloužila jen v době, kdy sem přijížděl majitel bez rodiny. Pak se netopilo ve velké kuchyni, ale vařilo se v malé, čistě z ekonomických důvodů," vysvětlil kastelán. Majitelé většinou už za první republiky Vánoce na studeném rohozeckém zámku netrávili. Po pozemkových reformách, kdy přišli o pole a lesy, bylo dost těžké udržovat zámek přes zimu v chodu, výjimkou byl rok 1938, kdy se rodina na Rohozec vrátila. "Tyhle vánoce máme zdokumentované," řekl Holub. A právě tuto dobu se na prohlídkách snaží návštěvníkům přiblížit.

V malé kuchyni tak čekal na návštěvníky stromeček vyzdobený tak, jak bývalo v rodině hrabat Des Fours-Walderode zvykem. "Nebylo na něm tehdy nic, co by se mohlo rozbít, zato nejrůznější laskominy včetně uzenin, cigaret a čokolády. Stromek původně nestával v kuchyni, ale v hlavním salonu, my jsme ho ale dali dolů, neradi bychom do patra na vůni uzenin přilákali myši," vysvětlil kastelán. Na Tři krále majitel vždy do salonu svolal personál i s rodinami, poděkoval jim za práci a pak došlo na "kácení vánočního stromu". Děti sloužících ho mohly celý oškubat.

Zámek Hrubý Rohozec si letos prohlédlo kolem 25.000 lidí. Je poměrně unikátní památkou, protože v něm lze najít nábytek i stavební pozůstatky několika slohů. Má středověkou věž a vstupní portál, renesanční arkády v nádvoří, barokně zdobenou kapli či novogotickou výmalbu v jídelně. K nejstarším kusům nábytku bezesporu patří židle či truhla ze 16. století, které zdobí zámecké chodby. Od roku 2009 se zámecké interiéry postupně vrátily do podoby, jakou měly za posledních majitelů - hrabat Des Fours-Walderode.

Rohozecký zámek je jednou z památek v Libereckém kraji, která se turistům otevírá i mimo letní sezonu. I v zimě si mohou prohlídku objednat skupiny více než deseti lidí. Vánoční prohlídky jsou ale otevřené všem a staly se už tradiční akcí. "Rok od roku lákají víc návštěvníků, proto se jim snažíme vždycky nabídnout něco nového. Letos to byla malá kuchyně," poznamenal kastelán. Na zámku se podle něj i v zimě pilně pracuje. Restaurátoři opravují kachlová kamna nebo ztrouchnivělá okna. "Děláme to, co za běžného provozu dělat nemůžeme, jako jsou stavební úpravy, ale i papírování," dodal Holub.