Vévoda bude na svém frýdlantském sídle opět pobývat. Návštěvníci se tam s ním mohou setkat, osobně pohovořit a dozvědět se více o době, kdy žil a vedl boje na evropských kolbištích třicetileté války. Albrecht z Valdštejna dorazí na frýdlantské panství ještě 19. září a také 10. října letošního roku.

Albrecht z Valdštejna koupil frýdlantské panství v roce 1622 za 150 000 zlatých. Za doby jeho vlády Frýdlant hospodářsky vzkvétal a byl povýšen na vévodství frýdlantské. Po r. 1634, kdy byl Valdštejn zavražděn v Chebu, panství připadá Matyáši z Gallasu.
Zdroj: NPÚ