Mince je čtvrtkrejcar z roku 1816, který se našel vedle barokního kanálu, což podle archeologů potvrzuje archivní dokumenty o modernizaci pivovaru v počátku 19. století. „Ztratil ho zřejmě stavební dělník budující tento odvodňovací kanál. Jednalo se o nejmenší mosaznou minci, za kterou se dal tehdy pořídit krajíc chleba, půl vejce či jeden ořech nebo švestka. V dnešních cenách by to byla asi jedna koruna. Pro představu, máz piva stál v té době osm krejcarů," popisuje archeolog Petr Brestovanský.

Samotný počátek pivovaru ale sahá mnohem hlouběji, a to až do 14. století.

„Od počátku jsem k pivovaru přistupoval jako k památkově chráněnému objektu. Na střechu jsme vrátili původní krytinu břidlici, ponechali jsme i původní kamenné podlahy včetně historických kantýřů nesoucích původní dubové sudy. Stojí to hodně úsilí, ale v pivovaru je tak nyní zachováno maximum z původních řemeslných prvků," uvedl majitel pivovaru Marek Vávra s tím, že při opravách narazili i na drobnou raritu. „Během rekonstrukce jsem objevil historické ,graffiti', což byl na zeď načmáraný plán přestavby. Možná šlo o produkt zanícené pracovní diskuse dodavatele s investorem, protože na náčrtku je přeškrtnuta část, která je ve finální projektové dokumentaci opravdu zakreslena."

ČTVRTKREJCAR se našel v základech odvodňovacího kanálu.

Záchrana pivovaru začala v roce 2010 vyklízením zdevastovaného areálu a opravou střech. Následně se opravila budova s čp. 4073, kde v roce 2014 vznikla škola sládků a minipivovar s ročním výstavem 1200 hektolitrů. V plánu už je ale další rozšíření pivovaru do zatím nevyužitých budov.