„Ze dvou přihlášených kandidátek byla doporučena radě obce ke schválení jedna kandidátka, která splnila všechny zákonné požadavky,“ uvedl starosta na webových stránkách obce.

Jak už Deník několikrát informoval, původní ředitelka se rozhodla funkci nevykonávat, výběrová komise proto na jaře vybrala jako její nástupkyni Jitku Šťastnou, což se nelíbilo části rodičů. Proti nové ředitelce sepisovali petici, učitelé na protest podali hromadnou výpověď. Důvodem podle nich měly být především ředitelčiny údajné nedobré reference.

Nová ředitelka vzápětí podala rezignaci. Vedení obce muselo také sehnat kompletní pedagogický sbor, což se podařilo. Škola však do nového školního roku vstupovala bez řádné ředitelky, jen se statutární zástupkyní. Část rodičů navíc své ratolesti přehlásila do jiných škol v regionu. „S ohledem na nové pedagogy a vedení školy je nutné provést důkladnou kontrolu zaměřenou jak na výuku v minulosti, tak i na ostatní záležitosti týkající se provozu školy,“ dodal Honsejk.