Škola prošla celkovou rekonstrukcí, proto bylo nutné budovu vystěhovat. Přesun se netýkal žáků prvního stupně, kteří se učili v původní budově během stavby. Stavební práce probíhaly s maximálním ohledem na výuku a bezpečnost žáků, učitelů i dalších zaměstnanců.

„Je to jedna z libereckých základních škol, která prošla rozsáhlou rekonstrukcí a modernizací, což vyžadovalo velkou trpělivost od pedagogů, žáků i rodičů. Za tu trpělivost se vrátili do hezkého prostředí a moderních učeben. Přeji všem, aby si nové moderní zázemí školy užívali, aby je motivovalo ke vzdělávání,“ uvedla náměstkyně primátora pro strategický rozvoj a dotace Šárka Prachařová.

ilustrační foto
Mladík na Liberecku si chtěl dvakrát sáhnout na život, už má odbornou péči

V budově školy vzniklo celkem šest zcela nových odborných učeben – přírodovědná, tři jazykové, informatika a robotika, cvičná kuchyňka. V nástavbě, která díky rekonstrukci vznikla, je nyní nově možné také pořádat kulturní akce školy. Úpravy se však týkají nejen rozšíření a modernizace, ale také bylo provedeno technické zhodnocení školy.

V celé budově jsou nové elektrorozvody, nová vzduchotechnika, úsporná svítidla a celý objekt je nově bezbariérový, včetně toalet pro imobilní osoby. Nechybí ani nový nábytek, podlahy, dveře v jednotlivých učebnách. Stavební práce měla na starost společnost CL-EVANS z České Lípy a celkové náklady byly v hodnotě přes 123 milionů korun. Město získalo finance z dotací Evropské unie.

V učebnách nechybí nové interaktivní tabule, počítače, tablety, sady potřebné pro moderní výuku a pokusy v přírodovědných předmětech. Celková cena za vybavení odborných učeben nábytkem, IT technikou i výukovými pomůckami je 17,7 milionu, kdy 90% z těchto nákladů by mělo být pokryto z dotace.

Základní škola Jabloňová během rekonstrukce.Základní škola Jabloňová během rekonstrukce.Zdroj: Město Liberec

„Od škol vlastně očekávám jediné – aby se tam děti cítily bezpečně a šťastně. Protože pokud chodí do školy rády, tak si odtud také odnesou nejvíc dovedností a znalostí. A doufám, že to bude i případ zmodernizované Jabloňovky. Držím palce,“ doplnil náměstek primátora pro kulturu, školství a cestovní ruch Ivan Langr.

Podstatnou roli zde hrálo i zabezpečení zdravého prostředí pro žáky. Z důvodu velké koncentrace radonu naměřené Státním ústavem radiační ochrany v prosinci 2021 bylo součástí stavebních prací i snížení jeho koncentrace pomocí nové vzduchotechniky.

Mohlo by vás zajímat: Hádanka z Liberecka: Poznáte podle fotek a videa, o jaký se jedná areál?

Zdroj: Jiří Louda