Stejně jako v předchozích letech odpovídalo na dotazy 700 respondentů z Ústeckého a Libereckého kraje z řad majitelů rodinných domů, správců bytových domů či bytových družstev, průmyslových zákazníků a firem, odběratelů služeb SčVK. Výsledky průzkumu prokázaly, že zákazníci SčVK jsou dlouhodobě spokojeni s úrovní poskytovaných služeb. 97 procent zákazníků je spokojeno s plynulostí dodávek vody a v případě havárie s rychlostí obnovení dodávek vody. S kvalitou dodávané pitné vody je spokojeno 96 procent a s profesionalitou zaměstnanců společnosti 98 procent.