Výběrová řízení na dostavbu bazénu a modernizaci lázní, která zpochybnil bývalý primátor Jan Korytář (Změna pro Liberec), proběhla podle antimonopolního úřadu v souladu se zákonem.

Včera úřad oznámil, že obě mediálně propírané zakázky vůbec šetřit nebude. Žádné důvody k zahájení správního řízení nenašel. Informovala o tom tisková mluvčí magistrátu Pavlína Stránská. „Ze sdělení úřadu vyplynulo, že úřad obě zakázky v celém rozsahu prozkoumal a konstatuje, že neshledal důvody pro zahájení správního řízení z moci úřední,“ sdělila mluvčí.

Obě výběrová řízení vypsalo ještě bývalé vedení města v čele s ODS. Dokončena byla na začátku tohoto roku.

Dostavbu bazénu za více než 110 milionů korun letos na začátku roku získal liberecký Syner, modernizaci lázní za více než 300 milionů korun pak ve výběrovém řízení vyhrála pardubická firma Chládek a Tintěra. Tehdejší primátor Korytář si ale nechal vypracovat dva právnické posudky, které jej utvrdily v tom, že zakázky byly předem připravené pro určitý okruh firem a že smlouvy se stavebními firmami obsahují pro město Liberec příliš mnoho rizik, například zvyšování nákladů formou viceprací. Proto smlouvy s firmami nepodepsal a na ÚOHS putovaly dva podněty, jeden od ČSSD, k jejich přezkoumání.

Liberecký deník je na Facebooku!

Podle všeho nyní nestojí nic v cestě tomu, aby nové vedení města smlouvy se stavebními firmami podepsalo. „Vedení města co nejrychleji zváží další postup u obou zakázek. O výsledku jednání budeme veřejnost informovat,“ uvedla primátorka Martina Rosenbergová (ČSSD).

Ani náměstek pro ekonomiku Jiří Šolc (Liberec občanům) nechtěl prozradit, zda teď město smlouvy podepíše. „Jsme rádi, že úřad rozhodl tak rychle. Díky tomu zesílila naděje, že o stovky milionů evropských dotací kvůli průtahům kolem zakázek nepřijdeme. Věřím, že už nebudou obě zakázky dál politizovány,“ zdůraznil. Jako pravděpodobnější se ale jeví varianta, že město smlouvy podepíše, protože výherce výběrových řízení, kteří nabídli nejnižší cenu, nezpochybnil ani ÚOHS.

„Vedení města zváží další postup u obou zakázek. O výsledku jednání budeme veřejnost včas informovat.“ Martina Rosenbergová, primátorka

Jan Korytář plánoval, že na obě zakázky vypíše nová řízení. Věřil, že se městu podaří vysoutěžit nižší cenu. Včera spolu s bývalým náměstkem Jaromírem Baxou oznámili, že i přes stanovisko antimonopolního úřadu budou pokračovat v přípravě zvažovaného podání k Evropské komisi.

Stížnost k Evropské komisi nemá ovšem odkladný účinek, to znamená, že během šetření komise mohou firmy stavět. „Snažíme se udělat všechno pro to, abychom město nevystavili riziku odebrání dotací, ke kterému může dojít až 10 let po realizaci stavby, podobně, jako to hrozí městu nyní v případě MS 2009,“ vysvětlil Jan Korytář. Už dříve totiž upozorňoval na to, že pokud by se jeho pochybnosti potvrdily u Evropské komise, ta může chtít po Liberci vrácení dotací.

Oba dnes už opoziční zastupitelé se pozastavují nad tím, že si úřad nevyžádal žádné dodatečné podklady, ani vysvětlení. „Rozhodnutí ÚOHS nás překvapilo hlavně tím, jak formálně proběhlo vypořádání s našimi připomínkami. Srovnání se zadávacími řízeními z roku 2010 v hodnotě nad 100 milionů dokládá, že se obou výběrových řízení zúčastnil mimořádně nízký počet uchazečů,“ upozornil Jaromír Baxa.