Zakázka se týká především úpravy zateplení budovy Střední školy strojní, stavební a dopravní v Truhlářské ulici a budovy ve Dvorské ulici, ve které sídlí Střední škola gastronomie. Stavební práce měly být hotovy koncem května, respektive v půli června, doposud však nebyly skončeny. Podle vedení kraje je to důvod k odstoupení od uzavřené smlouvy.

Nejhorší ze 137 zakázek

Kraj navíc bude podle slov ekonomického náměstka Marka Pietera vymáhat po firmě IZ-Real sankce za zpoždění a náhradu škody. „Ze všech 137 veřejných zakázek, které kraj v minulosti soutěžil, má tahle ten nejhorší průběh," neskrýval své zklamání Pieter a dodal, že hlavním důvodem pro odstoupení od smlouvy byl fakt, že kraj neměl záruku, že bude vše dokončeno včas a v požadované kvalitě. Sankce za zpoždění stavby, které činí 90 tisíc za den u objektu ve Dvorské ulici a 40 tisíc/den v Truhlářské ulici, chce Pieter odečíst z ceny, kterou kraj firmě zaplatí.

Cena obou zakázek převyšuje částku 25 milionů korun. Přesto, že nejsou stavby dokončeny, firma už například ve škole a Centru na Králově Háji prostavila přes 60 procent z celkové ceny díla. Vedení firmy, která má sídlo v Praze, ale její jediný jednatel bydlí v Žatci, včera nebylo celý den k zastižení.

Voda teče skrze střechu do barelů

„Objekt je bez střechy a stále tam zatéká. U oken firma neudělala oplechování, takže dovnitř proniká vlhkost. Voda teče do barelů, které zaměstnanci školy musí vylévat," popsal stav budovy Pieter, který se byl na stavbě osobně podívat.

Zdržení stavby by mohlo mít vliv i na provoz v objektu, ve kterém za normálního chodu probíhá praktická výuka učňů.

„Já o opravě více informací nemám. Jen vím, že se to opravuje a už to mělo dávno být. Centrum je ještě hodně nedodělané, naštěstí se školou už se finišuje. Samozřejmě, že nás to jako zaměstnance školy obtěžuje," řekla zaměstnankyně školy, která nechtěla být jmenována.

Jelikož stavební projekty byly z části financovány z Operačního programu Životní prostředí a měly být profinancovány do konce srpna, případné zdržení mohlo způsobit Libereckému kraji další problémy. Podle Marka Pietera se ale kraji podařilo vyjednat výjimku v podobě příslibu, že pokud dojde k odstoupení od smlouvy, bude jim termín na dokončení projektů prodloužen o jeden rok.

Náklady na vyhlášení další veřejné soutěže a následné posudky odhadl ekonomický náměstek na 700 tisíc korun, které bude kraj žádat po společnosti IZ-Real. Největším paradoxem pak podle náměstka je, že pokud se firma rozhodne znovu o zakázku ucházet a nabídne nejnižší cenu, kraj ji kvůli nedokonalému zákonu, bude muset vyhlásit vítězem.