"Projekt Být spolu přináší zdokonalení sociálně rehabilitačních podpůrných metod pro děti s poruchami autistického spektra a další duševně nemocné děti stejně jako jejich rodiny. Dále přináší zavedení nových podpůrných aktivit v prevenci v oblasti duševního zdraví dětí a dospívajících v Libereckém kraji," vysvětlila Věra Motyčková.

Doplnila, že konference je určena pro lidi, které zajímá práce s duševním zdraví dětí a dospívajících nebo pro ty, kteří pracují s dětmi s poruchami autistického spektra nebo s dětmi s jiným duševním omezením.