Tentokrát jsou kotlíkové dotace určené nízkopříjmových domácnostem, které chtějí vyměnit starý kotel na pevná paliva 1. nebo 2. emisní třídy (netýká se výměny plynových kotlů). Od počátku příjmu žádostí k 12. červenci 2022 jich kraj eviduje kraj zhruba 400.

K dispozici je celkem 108 milionů korun, přičemž žadatelé mohou získat dotaci ve výši až 180.000 korun, a to v závislosti na pořizovaném zdroji tepla. „Podle dosavadního zájmu lze odhadnout, že máme k dispozici ještě polovinu finančních prostředků, a to za předpokladu, že jsou dosud podané žádosti po věcné i formální stránce v pořádku,“ doplnil Jiří Ulvr, radní pro resort hospodářského a regionálního rozvoje.