V akademickém roce 2010/2011 se na Technickou univerzitu v Liberci v prvním a druhém kole hlásilo celkem 7 965 uchazečů.
Nejvíce přihlášek eviduje i letos fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, na kterou podalo přihlášku 2524 uchazečů. Na druhém místě je ekonomická fakulta, na kterou se do prvních ročníků hlásí 2008 uchazečů.

Podstatně méně zájemců se tradičně hlásí na technické obory. Fakulta strojní eviduje na bakalářské obory 487 přihlášek a fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií 333 přihlášek.

Počet přihlášek se ale ještě s největší pravděpodobností zvýší. Technické fakulty totiž vypisují jako každoročně druhé kolo přijímacího řízení. Dají tak šanci těm středoškolákům, kteří neuspěli na jiných školách, nebo se z různých důvodů nemohli zúčastnit prvního kola.

Druhé kolo vypisují tři ze šesti fakult liberecké univerzity – fakulta strojní, textilní a fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií. Termíny podání přihlášek: druhé kolo vypisuje také Ústav zdravotnických studií TUL.

FS TUL přijímá přihlášky do bakalářského studijního programu do 31.8.2011 a do navazující ho magisterského studijního programu do 10.8.2011.

FM TUL: termín podání přihlášek bakalářských a magisterských oborů je 14.8.2011. Bližší informace jsou na www.fm.tul.cz, menu Pro uchazeče.

FT TUL: přijímá přihlášky ke studiu ve druhém kole do 10. 8. 2011. Zcela obsazeny jsou však obory Textilní návrhářství a Marketing. Druhé kolo pro tyto atraktivní obory proto nevypisuje.

FP TUL sice druhé kolo přijímacího řízení nevypisuje, ale u oborů, jejichž akreditaci získala během roku 2011, je termín pro podávání přihlášek posunut:

Aplikovaná geografie - 31.5.2011 a Rekreologie - pravděpodobně 30.6.2011 - čekáme na oficiální zprávu z MŠMT.

ÚZS TUL: přijímá přihlášky do 10.8.2011, a to jak pro prezenční, tak kombinovanou formu studia Ošetřovatelství, stejně i pro obor Biomedicínská technika.

Druhé kolo nevypisuje již několik let ekonomická fakulta, která má všechny obory naplněné z prvního kola. Fakulta umění a architektury druhé kolo nevypisuje nikdy vzhledem k počtu uchazečů a náročným třístupňovým přijímacím zkouškám. Bližší informace jsou na webových stránkách fakult.

Autor: Jaroslava Kočárková