Město Liberec v letošním roce rozdá dvojnásobné množství kompostérů oproti předchozímu roku, a to tisíc kusů. Zájemci mohou vyplnit formulář uvedený na webu města a adresovat jej skrze podatelnu odboru ekologie a veřejného prostoru. Podmínkou získání kompostéru je trvalý pobyt na území města Liberec (mimo obvod Vratislavice nad Nisou) a oplocená zahrada na území města.