Nedávno došlo ke kuriózní situaci. Společnost Korid, která organizuje dopravu v Libereckém kraji, zrušila jeden autobusový spoj na Hrádecku, protože vykazoval ve statistikách pravidelně méně než dva cestující. Jaké bylo překvapení úředníků, když po stížnostech lidí vyšlo najevo, že linkou jich jezdí mnohem víc. „Poslali jsme na řidiče, který dříve na tomto spoji jezdil, kontrolu, a zjistili jsme, že některým cestujícím nevydával jízdenky," říká ředitel Koridu Jiří Hruboň.

A nejde o ojedinělý případ. Někteří řidiči zvláště na okrajových linkách některým známým jízdné v rámci dobrých vztahů odpouštějí nebo jim dávají slevu, na kterou nemají nárok. „Pak máme i případy, kdy cestující jízdné zaplatí, ale řidič mu už nevydá jízdenku, zkrátka si peníze nechá. Kdyby přišel revizor, tak takový cestující zaplatí tisíc korun pokuty, protože nemá jak doložit, že u řidiče platil," vysvětluje zástupce ředitele Koridu Otto Pospíšil.

Evidence je nutná

Co je však horší, nevydané jízdenky pak chybí v evidenčním systému a zkreslují statistiku vytíženosti jednotlivých linek. „Každý prodej jízdenky, každé přiložení karty je evidováno a zpracovává se v zúčtovacím centru. V rámci našich možností se snažíme ověřovat vykazované statistiky s realitou, ale výstupy ze zúčtovacího centra patří k tomu nejpřesnějšímu zdroji dat, který lze získat. Když cestující nezaplatí, evidence jízdy chybí," říká Hruboň.

Korid proto spouští kampaň Vyžadujte jízdenku. „Na předních dveřích autobusů budou nálepky, budeme i rozdávat informační letáky. Cílem je upozornit cestující, že bez vydávání jízdenek může být jejich spoj zrušen, protože se ve statistikách jejich jízdy nepromítnou. Zrovna nedávno jedna cestující na Českolipsku upozornila na řidiče, který jízdenky nedával, ačkoliv peníze vybral. Při následné kontrole naším revizorem se její podezření potvrdilo," doplňuje Pospíšil.

Podle něj už byli i dva řidiči kvůli podobnému chování propuštěni. „Nevydáním jízdenek zásadně porušili pracovní kázeň. Jeden pracoval u ČSAD Liberec a druhý jezdil na Tanvaldsku."