„Když jsem viděl v novinách výzvu, že město prodává kostel, nedokázal jsem to pochopit. Jak může město prodat kostel? Sakrální památku, která má sloužit veřejnosti? Ke kostelům mám blízký vztah. Můj otec je třicet let opravoval a já jsme po něm přebral stejnou živnost.

Bál jsem se, co ho může s novým majitelem potkat, tak jsem počkal, až bude cena trochu přijatelná a kostel jsem koupil. Abych ho zachránil,“ odpověděl mi majitel rodinné tesařské a pokrývačské firmy Robert Hes na otázku, co jeho samotného ke koupi památky vedlo.

Kostely na prodej

Jeho slova neodbíhají daleko od reality. Není to totiž tak dávno, co město prodalo kostel Jana Nepomuckého v Liberci – Janově Dole jako nápojku… Dlužno dodat, že objekt, který jeho noví majitelé před více než čtyřmi lety koupili a následně zrekonstruovali, byl těsně před demoličním výměrem.

Když jsem se dívala na webové stránky kostelů, kterým hrozí zánik pro špatný technický stav, napočítala jsem jich jen v Libereckém kraji zhruba osmdesát.

„Jednotlivé farnosti nemají na jejich opravu peníze. Dřív lidé do kostelů chodili a přece jen na opravu přispívali. V severních Čechách je ale věřících poskrovnu a velké firmy přispívají spíš na hokej než na kulturní a duchovní oblast,“ postěžoval si nový liberecký arciděkan Radek Jurnečka, když jsem se ho ptala, proč se církev zbavuje svého majetku, a tím pádem i možnosti mluvit do jeho dalšího využití. Té se ostatně zbavil i sám liberecký magistrát. „Město kostely získalo a obratem ruky je prodalo,“ popsal Jurnečka.

Peněz je samozřejmě málo všude, ale zatímco církev třeba nemůže dosáhnout na evropské fondy, města o dotace požádat mohou. I to je totiž jedna z cesta jak kulturní dědictví zachránit.

Jablonečtí vědí

Recept je to celkem ověřený. Například v sousedním Jablonci nad Nisou se takto podařilo zachránit zanedbaný a chátrající kostel sv. Anny. Dnes slouží lidem jako reprezentativní výstavní a koncertní síň, kde se pořádají církevní i civilní obřady, například svatby.

Peníze z fondů na záchranu památek sice také nejsou bezedné, ale ještě stále zbývá dohoda mezi uživateli, městy a církví, případně občanskými sdruženími namísto divokého prodeje.

„Takhle bychom mohli zachránit například kostel v Ostašově, který by na základě dohody mezi městem a litoměřickým biskupstvím mohl sloužit jako místo k setkávání. Zachoval by si tak důstojný ráz, jaký mu právem náleží,“ popsal na konkrétním příkladu arciděkan Jurnečka. „V mnoha menších obcích je navíc kostel jediným větším místem, které může pojmout více lidí a sloužit tak nejen k církevním účelům, ale i kulturním potřebám. Někde třeba nemají místo posledního rozloučení,“ dodal.

„V nových smlouvách už bude zakomponována klauzule o důstojném využití,“ potvrdil náměstek liberecké primátorky Jan Kamil Svoboda, který se netají tím, že mu stav, který ve svém rezortu podědil po svých předchůdcích, není úplně lhostejný. Pomoci ale nemůže.

Nový majitel harcovského kostela do něj zatím investoval víc než tři sta tisíc korun. „Měl jsem s ním mnohé plány, jenže přišla krize. Malé firmy, jako ta naše, nedostávají zakázky, a tak na další práce není. Jsem rád, že se nám podařilo alespoň zachránit střechu, která byla v havarijním stavu. Vnitřek byl úplně vykradený, z původního vybavení tu zůstaly jen nosiče na tři zvony, které byly zřejmě Hitlerem za války roztaveny. Celou stavbu drží uvnitř alespoň ocelová konstrukce,“ popisuje současný stav kostela Robert Hes.

Zatím stavba slouží jako zázemí jeho firmy. Dílna a sklad. Kostel udržuje alespoň ve stavu, aby dále nechátral. Na víc nezbývá. Od města se pomoci nedočká. Vždyť jde o soukromý majetek, navíc to není státem chráněná památka… Co na tom, že kdysi patřil spolu se školou a farou k chloubě bohaté obce, jakou Starý Harcov býval. Minulost je zapomenuta. Dnes se modlíme k trhu.

Práce jako na kostele

„Jediné, co kromě pláště budovy zůstalo, je hodinový stroj. Chtěl bych nechat opravit alespoň hodiny, aby sloužily místním. Kde na to vzít je ale těžká odpověď,“ říká majitel malé rodinné firmy.

A obyvatelé Harcova? Jak ti se ke kostelu staví? Jak kteří. Někteří vedle něj žijí léta bez povšimnutí, nově příchozí jej sotva zaregistrují. Pro mnohé by ale Harcov bez kostela nebyl Harcovem. Třeba pro paní „kostelničku“, která bydlí v malém domku hned naproti. A pro mnohé další harcovské je jeho význam zásadní.

„Když město kostel prodalo, báli jsme se, aby se z něj nestala diskotéka nebo nebyl využit jiným nevhodným způsobem. Alespoň že je tu někdo, kdo ho nenechá dál chátrat,“ promlouvá za mnohé Vítězslava Malinová, která ve Starém Harcově žila přes čtyřicet let. „Kostel byl pro mě vždycky důležitým místem. Byl jeho dominantou. Ať jste se vypravili kamkoliv, vždycky vám jeho věž, jako strážný maják, ukázala cestu,“ říká vroucím hlasem.

„Zatím je tu ale jen práce jako na kostele,“ směje se Robert Hes a snad je v tom úsměvu kousek naděje pro lepší časy. Pro kostely i pro lidi.