Dojde k výměně všech povrchů komunikací, včetně jednotlivých nástupišť. Mimo silnic s asfaltovým krytem, bude v místech provozu autobusů odstraněna kamenná dlažba, která je v těchto místech nevhodná. Částečně se rozšíří odstavná plocha pro autobusy. Z důvodu stejnoměrného osvětlení daného prostoru, dojde ke změně veřejného osvětlení včetně výměny kabelových systémů. Nahradí je úsporná osvětlovací tělesa LED.

Opravy budou probíhat za plného provozu vozů městské dopravy. Celá akce bude, v případě příznivého průběhu zimy, dokončena v první polovině roku 2023.