„Neodkladnou první pomoc na Frýdlantsku doposud poskytovaly dvě posádky. V letošním roce však došlo k sedmiprocentnímu navýšení počtu výjezdů. Po zrušení porodnického oddělení v Nemocnici Frýdlant navíc dochází ke zvýšenému počtu transportů těhotných pacientek na porodnické oddělení Krajské nemocnice v Liberci,“ řekl Deníku zdravotnický náměstek Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje Luděk Kramář.

Od zvýšení počtu posádek si záchranná služba slibuje zkvalitnění poskytované péče ve Frýdlantském výběžku. Peníze na novou posádku by měla nalézt ve svém rozpočtu. Podle svého ředitele Zdeňka Kubra totiž hospodaří s přebytkem. Potíž by neměla být ani s personálním obsazením nové posádky.

„Šikovných paramediků máme dost. Řidiče budeme muset ještě vyškolit. Právě proto se Frýdlant dočká nové posádky až prvního listopadu. Nechtěli bychom nic zbytečně uspěchat,“ poznamenal Zdeňek Kubr.

Na Frýdlantsku navíc v dohledné může vzniknout ještě jedno nové stanoviště. Vedení zdravotnické záchranné služby totiž jedná s Lázněmi Libverda o místě, kde by mohlo vzniknout.

V současné době má Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje na svém území celkem čtrnáct stanovišť. Na osmi místech je ovšem v pronájmu. Kvůli nevyhovujícím prostorám či špatné dopravní infrastruktuře proto chystá záchranná služba stěhování z šesti z nich.