Prohlídka nabízených automobilů se uskuteční 10. června od 9:00 do 11:00 na adrese Chrastavská 40a. Té se mohou případní zájemci zúčastnit a zároveň přímo na místě podat cenovou nabídku.

Ta bude přijímána v zalepené obálce, označené registrační značkou vozidla, o kterou bude mít nakupující zájem. Dále musí být na obálce uvedeno jméno zájemce a kontakt. Vozidla budou odprodána zájemcům, kteří nabídnou nejvyšší cenu.

„Obálky otevře komise za účasti zástupce Libereckého kraje. Vozidlo bude po schválení prodeje Radou Libereckého kraje prodáno zájemci s nejvyšší nabídkovou cenou. V případě rovnosti nabídek budou vozidla prodána tomto pořadí: složky IZS, vzdělávací instituce, zájmové organizace, ostatní organizace a fyzické osoby, “ doplnil mluvčí záchranné služby Michael Georgiev.

Kontaktní osobu této akce je pan Aleš Smetana. Kontaktovat ho můžete na telefonním čísle 725 070 704, nebo mailem na adrese ales.smetana@zzslk.cz. Další informace o prodeji najdete ZDE