Jedno staré pořekadlo říká, že bez školy, hospody a kostela není pořádná obec.

Škola v Jindřichovicích funguje, pivo je také kde si dát, jen kostel je už roky zavřený. Místní zastupitelé i obec věřících se rozhodli, že to změní. Kostel Nejsvětější Trojice, který je teď smutnou dominantou obce, pochází z roku 1670. Barokní svatostánek se však pomalu rozpadá. Narušená je statika budovy i střešní krovy. Vstup do kostela je tak kvůli bezpečnosti zakázán.

Obec proto vypsala na záchranu jednolodního kostela veřejnou sbírku.

„Nechceme dopustit, abychom byli generací, která bude svědkem jeho konce. Proto jsme založili transparentní účet u České spořitelny, na který mohou všichni, kterým není osud kostela lhostejný, finančně přispět. Na účtu lze volně sledovat pohyby o vkladech a výběrech a obec bude průběžně informovat o čerpání a využití finančních prostředků, které budou použity výhradně k obnově kostela," říká starosta Jindřichovic Pavel Novotný.

Aktuálně je na účtu přes 80 000 korun. Mezi přispěvateli je i římskokatolická farnost nebo herec Jaroslav Dušek, který našel v Jindřichovicích své útočiště.

KOSTEL JE OBCE

Ozývají se však i hlasy, že opravu kostela by měla hradit přímo církev ze svých peněz. Jenže kostel Nejsvětější Trojice je od konce června v majetku obce Jindřichovice, když zastupitelé odsouhlasili jeho bezúplatný převod z vlastnictví římskokatolické farnosti právě na obec. „Jsme si vědomi zodpovědnosti, kterou jsme tímto na sebe převzali. Osud kostela, který má středověké základy, nám není lhostejný, je to i úcta k odvedené práci našich předků a je jedno, že měnil své jméno v souvislosti s dobou, majiteli, správci či dle národnostních poměrů," odůvodňuje Novotný.

V současné době probíhá v kostele stavebně historický průzkum, který má stanovit rozsah a harmonogram prací a analyzovat celkový stav objektu. Termín dokončení je říjen 2016. Průzkum podpořil finančně Liberecký kraj. Renovace kostela bude muset s ohledem na náročnost a množství peněz probíhat v několika etapách. Právě probíhající průzkum určí, co bude nutné opravit nejdříve, aby škody byly co nejmenší.