Na obor získala akreditaci od ministerstva vnitra Střední škola tvorby a designu a Střední odborné učiliště v Kateřinkách. „O takový projekt se snažíme takových posledních pět až šest let. V prosinci loňského roku ministerstvo školství zařadilo obor mezi studijní programy,“ uvedl Václav Tichý, ředitel školy v kateřinkách.

Hlavním cílem oboru Záchranářství a bezečnost obyvatelstva je připravit absolventy pro práci v integrovaném záchranném systému, bezpečnostních složkách a záchranných sborech. „Konkrétně pak Policie ČR, Hasičský záchranný sbor, Městská policie, Armáda ČR, bezpečnostní agentury, záchranáři a podobně,“ vysvětlil ředitel školy. Kromě toho pak podle něj mohou bude při vyučování kladen důraz na dva světové jazyky, právo, zdravotnickou první pomoc, ale také na sebeobranu, horolezectví, potápění, střelbu a další atraktivní činnosti.

Zájem o nový obor je podle slov Václava Tichého obrovský, vzhledem k možnosti podání přihlášek na více škol se však zatím nedá přesně vyčíslit. „I když je pravda, že zájemci, kteří se k nám hlásili, mají zájem nejspíš skutečný. Bylo to vidět na Dni otevřených dveří, na který dorazili,“ doplnil Tichý. Studium je určeno především pro chlapce a děvčata s dobrým zdravotním stavem, dobrým prospěchem a s předpoklady k náročnému studiu. „Letos výjimečně přijímáme žáky pouze na základě prospěchových výsledků ze základní školy, do budoucna však počítáme i s fyzickými testy,“ upozornil ředitel školy.

Součástí výuky totiž budou i velmi fyzicky náročné aktivity. Škola na vývoji oboru spolupracovala i s odborníky, například s městskou, státní nebo vojenskou policií, libereckou armádní jednotkou nebo i Hasičským záchranným sborem Libereckého kraje. „Vnímám výrazný nedostatek odborníků v obecní sféře na poli krizového řešení. Takže vítám takovýto obor, ze kterého by se měli rekrutovat odborníci, kteří by si například dokázali poradit, kdyby na Liberec spadlo letdalo,“ uvedl Josef Zajíček, ředitel HZS LK, podle něhož chybí střední kádr, který by šel na obecní úřady.

Navíc jak doplnil, ve třetím a čtvrtém ročníku by se již mělo poznat, k čemu konkrétně budou jednotliví žáci inklinovat. „Škola by podle mě mohla dát určitou garanci, že absolventi budou mít lepší základy než ostatní uchazeči o práci ve složkách integrovaného záchranného systému,“ doplnil Zajíček s tím, že i tak ovšem všichni uchazeči musí projít náročnými fyzickými a psychickými testy. Podle něj však vystudovaný obor rozhodně bude pro zájemce velkým plusem.

Pokud by chtěl někdo pracovat jako zdravotnický záchranář, škola by mu v tomto případě nepomohla. „Zdravotnický záchranář musí mít minimálně vyšší odborné vzdělání jako diplomovaný záchranář nebo sestra pro intenzivní péči,“ vysvětlila Kristýna Fejfarová, tisková mluvčí Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje.

Ředitel školy a i ředitel HZS LK však vnímají maturitu na oboru Záchranářství a bezpečnost obyvatelstva i jako vhodnou průpravu pro vysoké školy s obdobným programem. „Ať už na Policejní akademii, Univerzitě obrany nebo takových školách, které se zaměřují na záchranářství a obranu,“ doplnil Václav Tichý. O studiu již uvažuje i dvanáctiletý Jakub Stránský, který se chce stát policistou. „Už teď přemýšlím, kam bych chtěl jít po základní škole a myslím si, že tohle by mě moc bavilo. Navíc sportuju, takže bych uvítal, že bych mohl na škole nejenom studovat, ale i sportovat,“ vysvětlil Jakub Stránský.

Vystudované záchranáře upřednostníme

Liberec - Jak vidí budoucnost absolventů nového oboru s maturitou Záchranářství a bezpečnost obyvatelstva, jsme se zeptali ředitele libereckých strážníků, Ladislava Krajčíka. „Těžko říct, jak se bude do budoucna obor vyvíjet. Každopádně jsme s panem ředitelem Tichým na toto téma diskutovali a i já vidím jako velké plus, když studenti po maturitě budou mít zažité právní vědomí a představu, co práce městského strážníka nebo policisty obnáší,“ vysvětlil Ladislav Krajčík.

Jak doplnil, uchazeči o práci strážníka totiž často přesně neví, co je konkrétně jejich náplní práce. Automaticky však neznamená, že absolvent oboru záchranář a bezpečnost obyvatelstva bude ke strážníkům přijat bez jakéhokoliv dalšího vzdělávání. „Podle zákona musí každý strážník získat osvědčení, které jej k výkonu této služby opravňuje. To znamená, že musí projít školícím střediskem. To samé pak musí absolvovat po třech letech služby,“ informoval Ladislav Krajčík.

Navíc strážníkem se člověk může stát až ve věku minimálně 21 let. „Každopádně však určitě k maturitě v tomto oboru budeme přihlížet jako na velké plus. Předpokládám totiž, že ten člověk bude skutečně vědět, o čem ta práce je,“ uzavřel Ladislav Krajčík.