Navýšení provozního příspěvku zdravotnické záchranné službě (ZZS LK) schválila rada Libereckého kraje, peníze dostanou zaměstnanci na odměnách a záchranka je využije také na pokrytí nákladů spojených s výjezdy za pacienty. V kolonce směnnost a výjezdovost na výplatní pásce čeká zaměstnance navýšení o 1500 korun, celkem maximálně do 10 tisíc a za první pololetí letošního roku dostanou odměny ve výši 5 tisíc korun.

„Důvodem je i to, že přes rostoucí životní náklady způsobené zejména inflací v předchozím roce nebyly zaměstnancům ZZS LK zvyšovány základní mzdy. Průměrná mzda v příspěvkové organizaci je tak v současné době výrazně nižší než v okolních zařízeních, která fungují jako akciová společnost,“ řekl radní pro resort zdravotnictví Vladimír Richter.

„Peníze pro krajské zdravotníky pomohou zejména překlenout rozdíl mezi jejich odměnami a finančním ohodnocením zdravotnického personálu v nemocnicích,” uvedl radní. “Současná dohoda mezi Ministerstvem zdravotnictví, Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, Odborovým svazem zdravotnictví a sociální péče ČR, Lékařským odborovým klubem – Svazem českých lékařů a Českou lékařskou komorou z konce roku 2023 sice určila výši platu lékařů s odbornou způsobilostí a zvýšila osobní příplatek ve výši 5 % zdravotnickému pracovníkovi vykonávající nelékařské zdravotnické povolání. Nicméně se to netýká zdravotnických záchranných služeb,” dodal. Vzniká tak výrazný rozdíl v odměňování mezi nemocnicemi a zdravotnickými záchrannými službami.

„Toto téma jsme již řešili na Asociaci krajů České republiky. V dohodě jsou opomenuty zdravotnické záchranné služby a zatím se to nepodařilo změnit. Již jsme o tom také několikrát jednali s odboráři,“ doplnil hejtman Martin Půta.

Mohlo by vás zajímat: Zranění po zásahu bleskem v Liberci se zotavují. Většina z nich opustí nemocnici

Zásah v Zámeckém parku v libereckých Vratislavicích | Video: ZZS Libereckého kraje