Podle prvních propočtů by si rekonstrukce měla vyžádat 234 milionů korun. „Víme, že se galerie nachází ve špatném stavu, proto rada schválila záměr její rekonstrukce. Kraj na to peníze nemá, proto budeme pravděpodobně žádat o dotace z evropských fondů,“ uvedla statutární náměstkyně hejtmana Lydie Vajnerová.

Novorenesanční vila postavená v druhé polovině 19. století je napadená červotočem a dřevomorkou a trápí ji také značná vlhkost zdiva. „Dlouhodobě máme problém se zatékáním, zvlášť v tomto počasí. Stropní konstrukce jsou napadené červotočem a je to už celkem vážné,“ řekl Deníku ředitel Oblastní galerie Jan Randáček.

Galerie také už léta potřebuje nové a vyhovující prostory pro uložení uměleckých děl. Prioritou je tak podle Randáčka vybudování nových depozitářů. Nový sklad by mohl vzniknout buď v již existující budově v Mníšku, anebo by se přistoupilo ke stavbě nové budovy takzvaně „na zelené louce“, například v liberecké průmyslové zóně.

Také samotná budova galerie pochopitelně nutně potřebuje upravit. Chybí zde totiž zázemí pro návštěvníky, například důstojné sociální zařízení nebo šatna. U areálu také nejsou žádná parkovací místa a galerie je špatně dostupná pro handicapované spoluobčany.

„Chtěli bychom rovněž rozšířit výstavní prostory a také najít zázemí pro doprovodné dílny, které děláme pro školy. Prostě vybavit budovu tak, aby odpovídala dnešním standardům,“ poznamenal Randáček a zároveň pochválil Liberecký kraj za snahu. „Konkrétní kroky, které kraj v posledních týdnech nabídl, vypadají velice nadějně,“ dodal.

Oblastní galerie v Liberci je, co se sbírek týče, čtvrtou největší galerií v České republice. Galerie se stala důležitou sbírkotvornou institucí, ve svých sbírkách má umělecká díla nevyčíslitelné hodnoty a spolupracuje s řadou významných domácích i zahraničních galerií.