„Protože nevznikla žádná škoda, pokuta byla ponížena jen na roky, kdy budova byla pod zástavou,“ informoval primátor Liberce Tibor Batthyány. S návrhem dohody přišly obě strany po šesti letech jednání: město má podle ní zaplatit „pouze“ 3,8 milionu korun, zbytek dluhu včetně úroků stát Liberci odpustí. Návrh dohody schválili zastupitelé ve čtvrtek na svém posledním jednání. Nyní se čeká na schválení Ministerstvem financí.

EXPRIMÁTOR: NEBUDE ŽÁDNÝ PROBLÉM

Budovu město získalo v roce 2005 bezúplatně od státu za podmínky, že na ní po 20 let nebude uplatňováno zástavní právo. To porušilo v červnu 2010, tehdy se Uran ocitl mezi budovami, kterými město Liberec zaručilo úvěr u České spořitelny.

Zastavení Uranu schválilo tehdejší zastupitelstvo v čele s primátorem Jiřím Kittnerem. Ten tehdy na dotaz, zda je možné Uran zastavit, odpověděl: „Je to možné. Problém by zřejmě nastal až ve chvíli, kdybychom nespláceli dluhopis, banka by nám budovu vzala a zřídila by tam něco jiného. Vzhledem k tomu, že si nedovedu představit, že by město přestalo platit své závazky, tak k tomu nedokážu více říci.“

Zda bude město po bývalém primátorovi, případně po 22 zastupitelích, kteří zástavu schválili, škodu vymáhat, zatím není jasné. Podle tajemníka Martina Čecha je nutné vyčkat na definitivní výši sankce, záležet také bude na tom, jak se k situaci postaví nové vedení radnice.